Rozcestník pro zaměstnavatele na cestě k co nejlepšímu zapojení a efektivitě sólo rodičů, kteří u vás pracují

Module 1 Začínáme
Lekce 1 Začínáme (Modul 1/Lekce 1)
Module 2 Proč je rovnováha mezi prací a rodinou důležitá
Lekce 1 Proč by měla každá organizace investovat do podpory slaďování práce a rodiny (Modul 2/Lekce 1)
Lekce 2 Chcete zvýšit svůj zisk? Zvyšte svou diverzitu (Modul 2/Lekce 2)
Lekce 3 Sólo rodiče mohou být přínosem (Modul 2/Lekce 3)
Lekce 4 Kolik toho víte o sólo rodičích (Modul 2/Lekce 4)
Lekce 5 Jak můžete sólo rodičům pomoci vyniknout (Modul 2/Lekce 5)
Module 3 Opatření na podporu slaďování práce a rodiny
Lekce 1 Úvod (Modul 3/Lekce 1)
Lekce 2 Prorodinná opatření na pracovišti (Modul 3/Lekce 2)
Lekce 3 Podpora přenositelných dovedností jako způsob podpory slaďování (Modul 3/Lekce 3)
Lekce 4 Ať to pro sólo rodiče u vás funguje! (Module 3/Lekce 4)
Module 4 Inspirujte se úspěchy jiných: Příklady dobré praxe
Lekce 1 Vyplatí se to. Aneb návratnost investic. (Modul 4/Lekce 1)
Lekce 2 Případové studie (Modul 4/Lekce 2)
Lekce 3 Úspěšní sólo rodiče jako vzory (Modul 4/Lekce 3)
Module 5 Jak to uskutečnit
Lekce 1 Zavádíme prorodiná opatření do praxe (Modul 5/Lekce 1)
Lekce 2 Jak získat data? (Modul 5/Lekce 2)
Lekce 3 Zavádění prorodinných opatření na vašem pracovišti: užitečné zdroje (Modul 5/Lekce 3)
Module 6 Zaměstnávání sólo rodičů – užitečné zdroje
Lekce 1 Legislativa a sociální kontext (Modul 6/Lekce 1)
Lekce 2 Kdo nabízí podporu zaměstnavatelům? (Modul 6/Lekce 2)
Lekce 3 Další informace (Modul 6/Lekce 3)
Lekce 4 Závěr kurzu (Modul 6/Lekce 4)
Powered By WP Courseware