Jak řešit předávání dětí v době karantény? Jak upravit podmínky styku s druhým rodičem v současném nouzovém stavu? Poradkyně Aperia připomínají, že nejdůležitější je myslet na zájmy dítěte.

Na Aperio se obracejí rodiče, kteří spolu nežijí a mají konflikty ohledně uspořádání péče o společné děti. Nyní, v souvislosti se stavem nouze, u některých rodičů se konflikty vyostřují, nebo se objevují nové tam, kde doposud byla vůle se domluvit. Jedná se o spory, u koho děti po dobu karantény mají být, u koho je nyní prostředí vhodnější, jak a zda má být změněn styk s druhým rodičem, případně prarodiči, jak má být zajištěna péče o děti. 

Platí rozhodnutí soudu 

Z právního hlediska a podle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí kontakty dětí s druhým rodičem trvají tak, jak je upraveno dohodami nebo soudním rozhodnutím. Aktuální usnesení vlády omezující pohyb osob upravuje výjimku, pokud jde o cesty za osobami blízkými, převzetí dítěte k pravidelnému styku s rodičem, který nemá dítě v péči, tedy není tímto usnesením dotčeno. Je však třeba také vzít v potaz bezpečí dítěte i ostatních osob (např. v případě nařízené karantény, nebo pokud by dítě mělo cestovat hromadnými dopravními prostředky. atd.).

Chápeme, že jste pod tlakem. Ale přesto vás prosíme, abyste na prvním místě mysleli na své děti.

6 tipů, jak řešit problematické situace 
  • Spolupráce mezi lidmi, a tím spíše v rodinách, je nyní ještě důležitější než kdy předtím – právě na ochotě ke spolupráci závisí, jak to všichni zvládneme. Proto doporučujeme: Snažte se o domluvu
  • Stále platí, že děti jsou nejzranitelnějším článkem, i když třeba nejsou tolik ohrožené následky infekce koronavirem. Ony jsou zranitelné především po psychické stránce. Tato mimořádná situace na vaše děti doléhá, i když to možná není na první pohled vidět. 
  • To, jak tyto náročné dny, týdny a možná i měsíce děti zvládnou, je především na vás, jejich rodičíchVy jste ti, kdo dětem zajišťují  bezpečí a stabilitu a pomáhají jim snížit případnou úzkost z toho, co se kolem děje
  • Pokuste se odstoupit od vlastních emocí a společně hledat, co je v nejlepším zájmu vašich dětí. Inspiraci najdete i v našem Průvodci zákony pro rodiče
  • Zvažujete řešit spory ohledně péče o dítě soudně? V době mimořádného stavu zřejmě soudy nepomohou tak rychle, jak byste potřebovali. Většina opatrovnických řízení se odročuje na později. Současný stav je natolik mimořádný a nový, že na některé situace nemusí být vytvořeny standardní postupy
  • V nastalé situaci platí více než kdy dřív, že žádní právníci, soudci ani instituce za vás nemohou převzít veškerou vaši rodičovskou odpovědnost, nezařídí, aby se vaše děti měly a cítily lépe. Tím, kdo může usnadnit situaci vašich dětí, jste právě vy
Pomůže vám Rodičovský plán

Doporučujeme nejen předávání děti, ale i další záležitosti, které je třeba kolem dětí nastavit, zaznamenat písemně. Můžete při tom využít i sdílené dokumenty nebo stačí mít jednoduše dohodnuté věci sepsané a každý z vás si nechá po jedné kopii. Jako inspirace nebo vodítko k tomu může posloužit Rodičovský plán. Podle vzoru si můžete sestavit vlastní rodičovský plán uzpůsobený speciálně pro současnou situaci. Zaneste do něj vše, co právě teď považujete za důležité pro optimální zajištění potřeb svého dítěte.


Další inspiraci a informace najdete na  https://zustavamerodici.cz/