Rozchodem rodina nekončí – online program pro rozcházející se rodiče

Milí rodiče,
tento program vám pomůže projít snáze náročným obdobím rozchodu a jeho nástrahami. Je vytvořen jako doplňkový nástroj ke vzdělávacímu programu “Rozchodem rodina nekončí”.
Program je orientovaný na dohodu mezi rodiči a zaměřený na potřeby jak vás, tak především vašich dětí. Počítejte s tím, že vám zabere cca 20 hodin, pokud jej projdete celý včetně příloh. Záleží samozřejmě na vás, jak podrobně se kurzu budete věnovat. Věnujte se mu, prosím, v době, kdy budete mít čas nejen si ho pročíst, ale i přemýšlet, jak to, co se dozvíte, souvisí s vaší situací.
OBSAH PROGRAMU

Rozpad rodiny vlivem rozchodu nebo rozvodu rodičů je obdobím, ve kterém musíte učinit řadu zásadních rozhodnutí. Abyste se mohli rozhodovat správně, budete potřebovat dostatek informací. Ty se k vám dostávají z různých zdrojů. Váš rozhodovací proces je ovlivněn zčásti výchovou, prožitými předchozími zkušenostmi, postoji a normami společnosti, ve které žijete a zčásti informacemi, které získáte a vyhodnotíte. Spojení obojího pak vede k rozhodnutí.

Velmi zajímavé je, že tento rozhodovací proces je z 80% procent ovlivněn tím, co jsme zažili, kde a s kým jsme vyrostli, tedy tou nevědomou složkou… a pouze z 20% jde o vědomé rozhodování na základě získaných informací. Naše vlastní „nastavení”, postoje, názory a zkušenosti jakoby předem rozhodovaly o tom, jak se rozhodneme. Proto je dobré vědět, co mě ovlivňuje a proč.

Vzájemnou komunikaci pak často velmi komplikuje fakt, že si pod stejným termínem představujeme každý něco jiného aniž bychom věděli, že druhý to chápe jinak. Navíc při rozchodu či rozvodu jde o situace silně zatížené emocemi. Naše vnímání je jimi umocňováno. Pokud jsme ve sporu, přičítáme automaticky vyjádřením toho druhého negativní konotace a úmysly. Dorozumět se a domluvit se, pak bývá náročné.

Neklesejte ale na mysli, i přes všechny překážky se nakonec 80% rodičů dokáže uspokojivě domluvit.

 

Program připravily ve spolupráci organizace Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s. a Liga otevřených mužů, z.s.

 

Program je podpořen v rámci ESF, Operačního programu Zaměstnanost, projekt: Rozchodem rodina nekončí – podpora dětí ohrožených rozvodem či rozchodem rodičů v ČR, registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0..0.17_076011462.

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás