Souhlas a informace o zpracování osobních údajů / Newsletter

Zaškrtnutím políčka „Chci dostávat zajímavé informace o činnosti Aperia“ poskytujete souhlas k tomu, aby nevládní organizace Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., V Luhu 715/6, Praha 4 – Nusle, 140 00 (dále jen „Aperio“) zpracovávala Vámi poskytnuté osobní údaje dle dále uvedených podmínek:

Aperio bude uchovávat a zpracovávat následující údaje: vaše jméno, příjmení, e-mail a kraj vašeho pobytu. K těmto údajům APERIO přiřazuje dále údaje o službách, které jste využili.

 

Účely zpracování:

  • zařazení do databáze Aperia
  • doručování newsletteru s informacemi o činnosti Aperia
  • doručování dalších informací o činnosti a akcích Aperia

 

Důvodem pro shromažďování a zpracovávání jména, příjmení a kontaktu je zasílání informací o činnosti Aperia, informace o kraji pobytu slouží pro zmapování dosahu našich služeb, ke statistickým účelům.

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Údaje budeme zpracovávat do doby, kdy svůj souhlas odvoláte e-mailem zaslaným na adresu: barbora.cernohorska@aperio.cz, nebo prokliknutím odkazu, který najdete v patičce každého zaslaného e-mailu. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

K Vašim osobním údajům budou mít přístup vybraní zaměstnanci Aperia, kteří spravují newsletter a databázi, kteří jsou proškoleni a podepsali směrnici o ochraně osobních údajů a dále zpracovatel databáze – Josef Jelínek – nasidarci.cz, případně Mailchimp (nástroj sloužící k hromadným rozesílkám), se kterými máme ochranu osobních údajů smluvně ošetřenu. Žádnému dalšímu příjemci Vaše údaje poskytovat nebudeme.

Kromě práva kdykoliv svůj souhlas odvolat, můžete žádat opravu či doplnění údajů, anebo požádat o kopii osobních údajů, které vedeme. Máte právo na výmaz e-mailového kontaktu z aktivního adresáře a toto právo realizujeme automaticky po odvolání souhlasu. Samotný e-mail pak zůstává na seznamu blokovaných, aby nedopatřením nemohlo dojít k nevyžádanému zaslání.

Kontaktní osoba pro věci osobních údajů: barbora.cernohorska@aperio.cz

Pokud byste měli za to, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonně, můžete žádat omezení zpracování či vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů. V tom případě můžete také kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz. “

Doufáme, že případné požadavky budete řešit především s námi, budeme se vám maximálně snažit vyjít vstříc.

 

Děkujeme za vaši důvěru, APERIO

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás