Hledáme dodavatele na realizaci služby Koordinátor práce s rodiči pro projekt “Sama ale silná: Odstraňujeme diskriminaci sólo matek na trhu práce”.

Reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011600, Operační program Zaměstnanost (Evropský sociální fond). Realizace – Olomoucký kraj

Od dodavatele očekáváme:

 • komunikaci se strategickými partnery (převážen obory STEM)  tak, aby se jejich zaměstnanci účastnili projektu jako mentoři/mentorky

 • komunikaci se sólomatkami z Olomouckého kraje před vstupem do projektu – informování o službě, podmínkách, zjišťování potřeb této skupiny, motivace CS, prevence odchodu z programu)

 • řízení výběru účastnic projektu

 • komunikace s matkami po vstupu do služby a je s nimi ve stálém kontaktu: účastní se všech setkání programu a monitoruje jeho průběh a potřeby jed. účastníků/ic, doporučuje návazné služby projektové ( poradenství, koučování) i jiné, vede databázi dostupných podpůrných služeb

 • komunikace s mentorkami a facilitátorkami: dává doporučení o potřebách skupiny a jed. účastnic, zajišťuje kontinuitu a koherenci služby pro CS

 • zajišťuje sběr dat od mentees pro evaluaci programu

Kritéria pro výběr dodavatele:

 • základní způsobilost (tj. bezdlužnost, není v likvidaci, trestní bezúhonnost)

 • VŠ humanitního zaměření, aspoň 7 let praxe s cílovou skupinou – tj. rodiče a sólomatky v Olomouckém kraji

 • zkušenost s řízením grantových projektů alespoň 1 rok (ESF projekty výhodou)

 • výborné organizační dovednosti

 • samostatnost a odpovědnost

Harmonogram: 12/2019 – 4/2022

Časová náročnost: v průměru 16 hod/týden

Místo realizace služby: Olomouc

Fakturace: dle potřeb dodavatele (max. 1x měsíčně, min. 1x za ¼ roku)

Cena: dohodou

V případě zájmu se, prosím, obracejte na  adresu bohumila.vikova@aperio.cz nejpozději do 10.12. 2019.