Na poradnu Aperio se v současné době obracejí rodiče, kteří nežijí se svými dětmi v jedné domácnosti. Ptají se, zda mohou během lockdownu cestovat za dětmi do jiného okresu. Lze na tyto případy aplikovat výjimku z důvodu „zajištění péče o děti“? Jak a čím se mají rodiče prokázat? Shrnuli jsme pro vás pár užitečných informací.

Co upravují současná vládní nařízení pro lockdown?  

Omezení pohybu platí (zatím) do 21. 3. a do 28. 3. je vyhlášen nouzový stav.

Nařízení vlády č. 216/2021 Sb. stanoví ze zákazu pohybu osob mimo území příslušného okresu řadu výjimek, jednou z nich je i „zajištění péče o děti“ dle II. 2 cit. nařízení. Při vyzvedávání/předávání dětí tedy lze i přes lockdown opustit území okresu, případné kontrole je třeba se prokázat příslušným soudním rozhodnutím.

Jak mohou postupovat rodiče, kteří mají soudně stanovenou střídavou péči? Co doporučujeme rodičům v poradně? 

I v dnešní situaci má dítě právo na rodinný život a vládní opatření nic nemění na rodičovské odpovědnosti. Výjimka z vládního nařízení se uvede v čestném prohlášení – viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor.pdf.

Styk s dítětem nemusí být upraven soudním rozhodnutím. Pokud jej však rodiče mají, je vhodné mít s sebou pro účely kontroly jeho kopii, popř. dosavadní ústní dohodu sepsat nebo podpořit dalšími dokumenty (rodný list dítěte, potvrzení druhého rodiče apod.).

Je však třeba poukázat na to, že smyslem vládního nařízení je omezení kontaktu mezi osobami za účelem zabránění šíření epidemie. Rodiče by proto měli zvážit, zda je vhodné kontakt i v této době realizovat a nelze jej dočasně nahradit rozšířeným distančním stykem (telefon, skype apod.). A odloučení si pak s dětmi vynahradit až po zmírnění epidemie, a to zejména patří-li dítě, některý z rodičů či dalších osob sdílejících společnou domácnost do ohrožené skupiny. Záleží však na dohodě rodičů; nařízení vlády o omezení pohybu mezi okresy realizaci péče rodiče o dítě nebrání.

——

Užitečné odkazy: 

Usnesení vlády č. 216/2021 Sb.: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU

Jeho odůvodnění: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/UV-c-217-oduvodneni.pdf

Vyjádření Unie rodinných advokátů ČR: http://www.uracr.cz/aktuality/ani1brezen2021nemenirodicovskouodpovednost

Zodpovězení častých otázek k pohybu mezi okresy: https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy

Poradna Aperio: https://aperio.cz/poradna/

Foto: Canva.com