Aperio > Poradenství > Mentoring > Mentoring pro rodiče pečující o člena rodiny s duševními obtížemi

Realizováno díky projektu Naberte dech: podpora pro neúplné rodiny s členem s duševním onemocněním. Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008185. 

Pečujete o člena rodiny s psychickými problémy?

Zkušení mentoři pomáhají rodičům v těžkém období

Autismus u dítěte, ADHD, partnerova deprese, partnerčiny úzkosti nebo babička s Alzheimerovou chorobou?
Psychické problémy v rodině jsou obrovskou zátěží pro vás všechny. A pro pečujícího rodiče obzvlášť. Právě proto Aperio spouští unikátní mentoringový program, ve kterém rodiče předávají své zkušenosti dál – rodičům, kteří mají pocit, že jsou na všechno sami a že se jim rodina hroutí.  
Mentoring pro rodiče pečující o člena rodiny s duševními obtížemi přináší vzájemnou podporu a předávání zkušeností mezi rodiči.
Mentory a mentorkami budou zkušení rodiče pečující o někoho s duševními obtížemi.
Rodiče, kteří v péči o někoho blízkého s psychickými problémy potřebují nasměrovat, mohou získat svého osobního rádce/rádkyni a přihlásit se jako „mentee“.
Mentor/ka působí jako průvodce a pomáhá nalézt správný směr či řešení v obtížných situacích.
Program bude trvat celkem 12 měsíců a je celý zdarma.

Co vás v mentoringovém programu čeká

MENTOŘI/KY 

Přihlášení zájemci o mentorskou roli prošli čtyřdenním výcvikem.

Získali potřebné dovednosti, jako je nastavování hranic, asertivní komunikace nebo aktivní naslouchání.

Po absolvování obdrželi certifikát.

V průběhu výcviku mohli dostat příspěvek na hlídání dětí.  

 

MENTEE

Pro rodiče – zájemce/kyně o mentorování jsme vybrali takového mentora/ku, který/á k nim a jejich situaci nejlépe pasoval/a.

Společně s ním/ní si nastavují, kam by rádi došli, co je jejich cílem.

Setkávají se po dobu deseti měsíců. Alespoň jednou za měsíc se setkají osobně, navíc jsou v kontaktu i po telefonu, e-mailem nebo přes Skype. Sami si zvolí, co jim nejlépe vyhovuje.

 

PODPORA PRO MENTORY/KY

Aperio poskytuje mentorům a mentorkám průběžnou podporu formou supervizních setkání a konzultací.

Program je vhodný pro rodiče, když:

 • někdo z členů jejich rodiny má psychické obtíže
 • Může to být ADHD, autismus, mentální či kombinované postižení, neurotické potíže – deprese, úzkost aj.
 • jsou sólo rodiči nebo jimi byli v minulosti, nebo jim hrozí partnerská krize
 • žijí v Praze a okolí

Co je obsahem mentoringu:

 • Nové dovednosti a informace:
   • Jak komunikovat s partnerem a členy rodiny
   • Jak vyřešit finanční soběstačnost
   • Péče o sebe, zvládání stresu
   • Slaďování práce a péče
   • Jaké jsou podpůrné služby a organizace 
 • Rozšíření kontaktů s dalšími rodiči, kteří také řeší psychické problémy v rodině a zažívají podobné situace 
 • Osobní setkávání, vzájemná inspirace a podpora

Účastníci:

Mentoringový program v současnosti již probíhá a příjem nových zájemců/kyň je pozastaven.

V tuto chvíli je možné se do programu přihlásit jako náhradník/ce v roli mentee. Pokud se uvolní někdo z mentorů/ek, ozveme se vám. Zvažujete-li tento druh podpory, vyplňte následující on-line přihlášku:

 

CHCI SVÉHO MENTORA/SVOJI MENTORKU

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na koordinátorku programu Silvii Novotnou silvie.novotna@aperio.cz