Čas pro rodinu: slaďování práce a rodiny – online kurz pro zaměstnavatele

Program pro zaměstnavatele
Rozcestník pro zaměstnavatele na cestě k co nejlepšímu zapojení a efektivitě sólo rodičů, kteří u vás pracují
Module 1 Začínáme
Jak s programem pracovat.
Lekce 1 Začínáme (Modul 1/Lekce 1)
Module 2 Proč je rovnováha mezi prací a rodinou důležitá

Tento modul vysvětluje, proč mohou opatření pro slaďování práce a rodiny zvýšit vaše zisky i reputaci; a proč mohou být sólo rodiče neviděným zdrojem vaší organizace.

Lekce 1 Proč by měla každá organizace investovat do podpory slaďování práce a rodiny (Modul 2/Lekce 1)
Lekce 2 Chcete zvýšit svůj zisk? Zvyšte svou diverzitu (Modul 2/Lekce 2)
Lekce 3 Sólo rodiče mohou být přínosem (Modul 2/Lekce 3)
Lekce 4 Kolik toho víte o sólo rodičích (Modul 2/Lekce 4)
Lekce 5 Jak můžete sólo rodičům pomoci vyniknout (Modul 2/Lekce 5)
Module 3 Opatření na podporu slaďování práce a rodiny

Tento modul vám představí prorodinná opatření, která jsou obzvláště přínosná pro sólo rodiče, a ukáže, které dovednosti typické pro sólo rodiče se nejlépe uplatní v zaměstnání.

Lekce 1 Úvod (Modul 3/Lekce 1)
Lekce 2 Prorodinná opatření na pracovišti (Modul 3/Lekce 2)
Lekce 3 Podpora přenositelných dovedností jako způsob podpory slaďování (Modul 3/Lekce 3)
Lekce 4 Ať to pro sólo rodiče u vás funguje! (Module 3/Lekce 4)
Module 4 Inspirujte se úspěchy jiných: Příklady dobré praxe

V tomto modulu najdete případové studie, které ilustrují systematický přístup a inovativní postupy ve firmách, které zavedly prorodinná opatření. Najdete tu i inspirativní příběhy úspěšných sólo rodičů.

Lekce 1 Vyplatí se to. Aneb návratnost investic. (Modul 4/Lekce 1)
Lekce 2 Případové studie (Modul 4/Lekce 2)
Lekce 3 Úspěšní sólo rodiče jako vzory (Modul 4/Lekce 3)
Module 5 Jak to uskutečnit

Tento modul ukazuje, jak zavádět prorodinná opatření, s důrazem na metodiku sběru dat. Je určen především pro malé a střední organizace.

Lekce 1 Zavádíme prorodiná opatření do praxe (Modul 5/Lekce 1)
Lekce 2 Jak získat data? (Modul 5/Lekce 2)
Lekce 3 Zavádění prorodinných opatření na vašem pracovišti: užitečné zdroje (Modul 5/Lekce 3)
Module 6 Zaměstnávání sólo rodičů – užitečné zdroje

Tento modul přináší zajímavé informace o právních aspektech zaměstnávání sólo rodičů a popisuje i sociální kontext ve vybraných zemích.

Lekce 1 Legislativa a sociální kontext (Modul 6/Lekce 1)
Lekce 2 Kdo nabízí podporu zaměstnavatelům? (Modul 6/Lekce 2)
Lekce 3 Další informace (Modul 6/Lekce 3)
Lekce 4 Závěr kurzu (Modul 6/Lekce 4)
Powered By WP Courseware

ODHLÁSIT SE
Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás