Nové obzory v zaměstnání: Slaďování práce a rodiny pro sólo rodiče

Nové obzory v zaměstnání: slaďování práce a rodiny pro sólo rodiče
Průvodce sólo rodiče slaďováním osobního a pracovního života při návratu do práce
Práci s kurzem můžete kdykoliv přerušit a váš dosavadní pokrok v kurzu bude uložen a zachován i po odhlášení z kurzu. Při dalším přihlášení se vám již dokončené lekce zobrazí zeleným kolečkem vpravo od lekcí a můžete pokračovat, kde jste přestali.
Module 1 Vítejte!

Jak pracovat s kurzem.

Lekce 1 Začínáme (Oddíl 1/Lekce 1)
Module 2 Jak na slaďování osobního a pracovního života?

Cílem tohoto oddílu je pomoci vám prozkoumat, co je slaďování osobního a pracovního života, a především pojmenovat, co to pro vás znamená. Prozkoumává také strategie při návratu do zaměstnání a dává tipy ohledně pracovní doby i dalších souvisejících oblastí.

Lekce 1 Úvod do slaďování osobního a pracovního života (Oddíl 2/Lekce 1)
Lekce 2 Co je slaďování osobního a pracovního života? (Oddíl 2/Lekce 2)
Lekce 3 Návrat do zaměstnání a výhody slaďování práce a rodiny (Oddíl 2/Lekce 3)
Lekce 4 Pozitivní dopad práce na vás a vaši rodinu (Oddíl 2/Lekce 4)
Lekce 5 Flexibilní pracovní režimy (Oddíl 2/Lekce 5)
Lekce 6 Nejlepší tipy (Oddíl 2/Lekce 6)
Module 3 Slaďování práce a služeb péče o děti

Tento oddíl zkoumá výhody a nevýhody jednotlivých typů služeb péče o děti – umožní vám informovaně se rozhodnout, co nejlépe vyhovuje vám a vašemu dítěti. Zaměřuje se také na finanční stránku a na to, jaká finanční podpora by mohla být dostupná. Je důležité, vybrat si takovou službu, která sólo rodiči dodá sebedůvěru a bude naplňovat potřeby dítěte i rodiče.

Lekce 1 Úvod do slaďování práce a služeb péče o děti (Oddíl 3/Lekce 1)
Lekce 2 Nalezení služby vhodné pro vás (Oddíl 3/Lekce 2)
Lekce 3 Služby péče o děti – užitečné informace (Oddíl 3/Lekce 3)
Lekce 4 Starší děti a děti se speciálními potřebami (Oddíl 3/Lekce 4)
Lekce 5 Služby péče o děti a váš zaměstnavatel (Oddíl 3/Lekce 5)
Lekce 6 Jak zaplatit služby péče o děti (Oddíl 3/Lekce 6)
Module 4 Rodinné finance a práce

Zaměstnání vám umožní dosáhnout lepšího životního standardu, poskytne finanční zázemí a lepší kontrolu nad rodinnými financemi. Tento oddíl vám pomůže přehodnotit váš rodinný rozpočet a získat finanční podporu, která by pro vás mohla být dostupná.

Lekce 1 Úvod do rodinných financí (Oddíl 4/Lekce 1)
Lekce 2 Jak sestavit rozpočet (Oddíl 4/Lekce 2)
Lekce 3 Jak se vyhnout dluhům a jak je zvládnout (Oddíl 4/Lekce 3)
Lekce 4 Jak ušetřit peníze (Oddíl 4/Lekce 4)
Lekce 5 Finanční podpora (Oddíl 4/Lekce 5)
Module 5 Komunikace

Oddíl prozkoumává různé druhy komunikace a nabízí možnosti, jak lze komunikovat asertivně, efektivně a zároveň si udržet hranice. Také vám např. poradí, jak hovořit se svým nadřízeným, pokud potřebujete podporu nebo se vyskytne nějaký problém.

Lekce 1 Úvod do komunikace (Oddíl 5/Lekce 1)
Lekce 2 Efektivní komunikace (Oddíl 5/Lekce 2)
Lekce 3 Asertivita (Oddíl 5/Lekce 3)
Lekce 4 Jak komunikovat v práci (Oddíl 5/Lekce 4)
Lekce 5 Naslouchání (Oddíl 5/Lekce 5)
Lekce 6 Neverbální komunikace (Oddíl 5/Lekce 6)
Lekce 7 Překážky (Oddíl 5/Lekce 7)
Lekce 8 Pravidla a hranice (Oddíl 5/Lekce 8)
Lekce 9 Komunikace se zaměstnavatelem v případě problému (Oddíl 5/Lekce 9)
Module 6 Přenositelné dovednosti

Pomůže vám nalézt vaše přenositelné dovednosti a prozkoumá, proč je důležité poznat je a pojmenovat. Najdete zde také kvíz zaměřený na to, jak se vaše schopnosti hodí pro vaši práci.

Lekce 1 Úvod do přenositelných dovedností (Oddíl 6/Lekce 1)
Lekce 2 Klíčové přenositelné dovednosti (Oddíl 6/Lekce 2)
Lekce 3 Poznejte a pojmenujte svoje dovednosti (Oddíl 6/Lekce 3)
Lekce 4 Využití dovedností v zaměstnání (Oddíl 6/Lekce 4)
Module 7 Legislativa a vaše práva na pracovišti

Tento oddíl obsahuje informace o vašich právech na pracovišti. Naleznete zde odkazy na organizace, které poskytují poradenství a podporu v této oblasti pracujícím rodičům.

Lekce 1 Úvod do vašich práv na pracovišti (Oddíl 7/Lekce 1)
Lekce 2 Práva a povinnosti (Oddíl 7/Lekce 2)
Lekce 3 Mateřství, otcovství a rodičovská dovolená (Oddíl 7/Lekce 3)
Lekce 4 Jak si vzít volno (Oddíl 7/Lekce 4)
Lekce 5 Flexibilní pracovní doba (Oddíl 7/Lekce 5)
Lekce 6 Diskriminace na pracovišti (Oddíl 7/Lekce 6)
Lekce 7 Diskriminace na pracovišti – zdroje (Oddíl 7/Lekce 7)
Module 8 Podpora pro pracující sólo rodiče

Tento oddíl obsahuje informace o nabídce podpory pro sólo rodiče. Prozkoumáte možnosti podpory ze strany zaměstnavatele, naleznete odkazy na online fóra a sociální sítě pro rodiče, dozvíte se, kde můžete sehnat mentorku a další tipy.

Lekce 1 Úvod do podpory pro pracující sólo rodiče (Oddíl 8/Lekce 1)
Lekce 2 Podpora od zaměstnavatele (Oddíl 8/Lekce 2)
Lekce 3 On-line podpora – (fóra a sociální sítě) - (Oddíl 8/Lekce 3)
Lekce 4 Rozvíjení vlastních podpůrných sítí (Oddíl 8/Lekce 4)
Lekce 5 Mentoring (Oddíl 8/Lekce 5)
Lekce 6 Postup/ Příležitosti na pracovišti (Oddíl 8/Lekce 6)
Lekce 7 Poděkování za účast v programu – úvahy na závěr (Oddíl 8/Lekce 7)
Powered By WP Courseware

ODHLÁSIT SE
Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás