Aperio > Kurzy > Pro odborníky

Akademie pro lektorky předporodní přípravy

AKTUÁLNĚ:
Termíny kurzu se mohou měnit, ale nebojte se na lektorský kurz hlásit. Uvědomujeme si, že situace je stále komplikovaná a nikdo neví, co se bude v příštích týdnech a měsících dít. Až se situace uklidní, oklepeme se a pustíme se zase do práce. Možná bude ten pravý čas na profesní skok.

Pokud pracujete s těhotnými možná se vám budou hodit doporučení od Unie porodních asistentek, co dělat v časech pandemie a mimořádných opatření.
(aktualizováno 17. 5. 2020, 15:00)

Naučíme vás učit a vést vlastní kurz.

Chcete pomáhat rodičům na cestě k lepšímu porodu a snazšímu rodičovství? Hledáte novou profesi, nebo již s těhotnými ženami pracujete a chcete prohlubovat a rozšiřovat svou nabídku či své dovednosti? Osvědčený kurz Aperia Vás naučí, jak sestavit a vést kurzy přípravy na porod a rodičovství.

Stavíme na dlouholetých zkušenostech, spolupráci s erudovanými lektory a také na schopnosti se stále rozvíjet.

Přihlaste se do 31. května a získejte SLEVU 10 %!

PŘIHLÁŠKA SE SLEVOU

Obsah a filosofie

Věříme, že porod není jen individuální biologická záležitost, týkající se pouze ženy a dítěte. Porod s sebou nese změny i na úrovni emoční a sociální – pro ženu, jejího partnera i nejbližší okolí. Příprava na porod by měla být proto v širším smyslu přípravou na rodičovství. Těhotné ženy a jejich partneři by měli dostávat informace nejen o medicínských aspektech těhotenství, porodu a poporodního období, ale i o psychologických a sociálních souvislostech těhotenství a porodu jako vstupu do rodičovství.

V Aperiu považujeme za zásadní tyto body.

Práce lektorky

Kdo je lektorka přípravy na porod a rodičovství?

 • poskytuje informace založené na vědeckých důkazech
 • pomáhá rodičům klást si realistické cíle pro těhotenství, porod a rané rodičovství
 • propaguje, podporuje a chrání právo každé ženy na normální porod
 • podporuje důvěru ženy, ve vlastní schopnosti porodit dítě
 • podporuje a chrání právo ženy na podporu a doprovod rodiny a všech pečovatelů, které si žena zvolí (během těhotenství, porodu i šestinedělí)
 • podporuje a chrání přirozený proces porodu
 • vzdělává rodiče tak, aby byli schopni informované volby

Struktura studia
3 prodloužené víkendy prezenčního studia – celkem 50 hod
Řízené strukturované samostudium a e-learning, původní skripta a materiály
Mentoring – individuální práce s mentorkami

Studium je možné uzavřít dokladem o absolvování, nebo získat diplom certifikované lektorky PP.

Certifikační program je logickým pokračováním studia. V rámci certifikace si připravíte scénář vlastního kurzu s revizí od zkušených lektorek a tak získáte praktický start do nové oblasti pracovního života.

Metody výuky
přednášky, moderované diskuse, interaktivní sebezkušenostní trénink, trénink lektorských dovedností, intervize, písemné a ústní reflexe
Při probírání většiny témat jsou účastnice a účastníci kurzu povzbuzováni a podporováni v uvědomování a reflektování osobních zkušeností s daným tématem. To jim umožní nejen lepší ukotvení získávaných informací, ale také získání náhledu na to, jakým způsobem vstupují jejich vlastní zážitky do práce s klienty.

Zakončení studia
Kurz můžete ukončit jako absolventka s potvrzením o studiu, nebo se stát certifikovanou lektorkou. Certifikát je dokladem kvality práce účastnice.
Pro absolvování kurzu je třeba splnit podmínky docházky prezenčního studia, v jeho průběhu předvést ukázky vlastních lektorských vystoupení, zpracovat písemnou seminární práci, účastnit se reflexe zadaných textů a zúčastnit se jako host praktické lekce kurzu přípravy k rodičovství a písemně jej reflektovat.
Pro uzavření studia certifikací Aperio je třeba zpracovat písemnou závěrečnou práci o rozsahu 30 stran, kterou je program vlastního kurzu, a následně ji obhájit před hodnotiteli. Absolventky kurzu mají k dispozici supervizi a další možnosti konzultací.

Co se na kurzu dozvíte:

 • Jak vytvořit strukturu celého kurzu i jednotlivých lekcí.
 • Jak učit a vést skupinu, aby byly lekce živé a zajímavé. Vyzkoušíte si lektorské vychytávky, tipy a triky.
 • Jak prezentovat sebe a svůj kurz.
 • Důležité informace z oblasti legislativy, která se týkají lékařské péče a práv pacientů.
 • Jak začít s marketingem a co obnáší rozpočet a propagace kurzů.
 • Zajímavou literaturu z oblasti přípravy na porod a rodičovství.
 • Co je normální porod, bonding a kojení a jak a proč je podporovat.

Naší filozofií je podpora normálního porodu a rozvoj porodnické péče v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO), medicíny založené na důkazech (Evidence based medicine, EBM) a praxe přátelské k matce i dítěti (baby frindly hosplital, mother friendly hospital).

Důležitou částí kurzu jsou semináře a originální skripta s obecnými i velmi specifickými tématy. např:

 • Co je EBM – medicína založená na důkazech
 • Normální porod
 • Bonding a jak ho podporovat
 • Kojení
 • Péče o novorozence
 • Psychologie porodu
 • Sexualita
 • Porod po císařském řezu
 • Jak pracovat s obtížnými tématy např. prenatální ztráty

Výběr témat z rozvrhu kurzu:

 • lektorské dovednosti pro vedení kurzů přípravy na porod a rodičovství
 • verbální a neverbální komunikační dovednosti
 • reprodukční zdraví, těhotenství, porod, šestinedělí a péče o dítě v metodice předporodní přípravy
 • psychosociální aspekty rodičovství a proměny rodiny po narození dítěte
 • zdravotní péče založená na důkazech a kde najít zdroje kvalitních informací
 • základní znalost legislativy v oblasti zdravotnictví, lidských práv, mateřské dovolené ad.
 • metodika (principy vzdělávání dospělých, lektorské metody, management kurzu),
 • etika odbornosti, informace o psychohygieně a supervizi, citlivá témata v předporodní přípravě, obtížné situace v kurzu
 • těhotenství, porod, šestinedělí – fyziologie a patologie, životospráva, sexualita, psychické prožívání a psychosociální souvislosti, doprovod k porodu, porod v domácím prostředí, kojení, péče o dítě,
 • možné dopady porodního zážitku na psychiku, informace o dalších zdrojích pomoci, sexualita, problematika rodičovství u rodičů ve speciálních situacích
 • historie a filosofie předporodní přípravy
 • mezinárodní dění v oblasti porodnictví, legislativa ve zdravotnictví i v sociálních službách, výběr zdravotnické péče

max. kapacita 16 osob

rozsah: prezenční výuka 50 hod
3 prodloužené víkendy (pá-ne)
a 200 hodin řízeného samostuda
kurz je rozložený do jednoho roku

Aperio z.s., Dřevná 2, Praha 2

Studium je možné uzavřít dokladem o absolvování, nebo získat diplom certifikované lektorky PP.

Certifikační program je logickým pokračováním studia. V rámci certifikace si připravíte scénář vlastního kurzu s revizí od zkušených lektorek a tak získáte praktický start do nové oblasti pracovního života.

Cena: 19 900 Kč
Cena s certifikací 22 900 Kč
Certifikace samostatně 5 000 Kč

Při včasném přihlášení do 31. 5.– sleva 10%
Záloha 5 000 Kč do tří týdnů od závazné přihlášky.
V případě finančních potíží je možné požádat o individuální splátkový kalendář.

ZAČÍNÁ ZÁPIS DO NOVÉHO ROČNÍKU 2020/21

Studijní program začne v říjnu 2020.
Víkendy prezenčního studia plánujeme na leden, březen a červen 2021.
Těšíme se na shledanou.

Koordinátorka kurzů
Milena Jeřábková
tel.: 773 644 569
e-mail: kurzy@aperio.cz

PŘIHLÁŠKA

Lektorský tým

Na kurzu spolupracujeme se zkušenými přednášejícími, kteří jsou nejen schopnými lektory a mohou nabídnout důkladné znalosti svého oboru, ale také zajímavé a inspirující osobnosti. Jde o porodní asistentky, lékaře, psycholožky, lektory specifických témat nebo manažerských či lektorských dovedností, právničky atd.
V minulém ročníku pro nás přednášela celá řada odborníků z praxe a spolupráci dále rozvíjíme. Byly to například: porodní asistentky Olga Riedlová, Marie Vnoučková či Ivana Königsmarková, psycholožky Eva Labusová, Simona Hoskovcová, Eliška Kodyšová, Zuzana Kovaříková, Zuzana Hrušková, lékařka Magdalena Weberová-Chvílová, duly Vlasta Jirásková, Míla Kramná, biostatistička Markéta Pavlíková, právnička Zuzana Candigliota, aktivisté Martin Jára za Ligu otevřených mužů, Petra Sovová (H.A.M.), Lucie Ryntová (Aperio) a řada dalších.

Ohlédnutí za minulými ročníky KLPR

Pilotní ročníky kurzu proběhly v roce 2006 a v obměněné podobě o deset let později na přelomu let 2016/17 a ještě ál vylepšené podobě v letech 2018/19. Každý ročník nás obohatil o mnoho podnětů a zkušeností. Absolventky historicky prvního kurzu už řadu let úspěšně působí jako vyhledávané lektorky předporodní přípravy a podle vlastních slov z kurzu dodnes těží.

Účastnice nových ročníků nejvíce oceňují zpětnou vazbu k vlastnímu lektorování, vedení při přípravě vlastního budoucího kurzu, možnost čerpat ze široké škály témat, které rozvrh nabízel a také příležitost sdílet navzájem zkušenosti.

Díky otevřené a přímé komunikaci i my víme, jak program kurzu dále rozvíjet a zlepšovat…

Jsme také rády, že se s několika nově certifikovanými lektorkami můžete potkávat i na našich kurzech.

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás