Aperio > Kurzy > Pro odborníky

Akademie pro lektorky předporodní přípravy

Naučíme vás učit a vést vlastní kurz.

Porod může být úžasný. Líbilo by se vám vést rodiče na cestě k lepšímu porodu? Hledáte novou profesi, nebo již s těhotnými ženami pracujete a chcete prohlubovat a rozšiřovat své dovednosti a možnosti uplatnění? Osvědčený kurz Aperia vás naučí, jak sestavit a vést kurzy přípravy na porod a rodičovství.

Stavíme na dlouholetých zkušenostech a spolupráci s erudovanými lektory.

Korokrize ukázala, že je dobré nespoléhat se v práci jen na jednu možnost. Lektorování kurzů vám rozšíří možnosti uplatnění třeba i v případě další vlny pandemie. Nezapomínáme totiž ani na specifika online kurzu.

Startujeme 21. ledna 2022!

Teď je ten pravý čas pro další krok na vaší profesní cestě. Akademie je nejen pro zkušené profesionálky, které už v porodnictví pracují. Je i pro nadšené zájemkyně, které porod fascinuje a chtějí se o něm dozvědět víc. V Akademii vás čeká individuální přístup v každém případě.

CHCI SI ROZŠÍŘIT KVALIFIKACI

Co vás v Akademii čeká?

Porod není jen individuální biologická záležitost, který se týká pouze ženy a dítěte. Přináší změny i na úrovni emoční a sociální. A to nejen pro ženu, ale i pro jejího partnera a také nejbližší okolí.

Příprava na porod je proto vlastně přípravou na rodičovství.

Věříme, že už na samém startu rodičovství se rozhoduje o tom, jak bude rodina fungovat. Lektorky přípravy na porod tak mají velkou moc a velkou zodpovědnost. Když těhotným ženám a jejich partnerům dají informace o těhotenství, porodu a poporodního období nejen z pohledu medicíny, ale i o psychologických a sociálních souvislostech vstupu do rodičovství, dají jim vlastně nástroje k tomu, aby to všechno lépe zvládli. Jako rodiče i jako partneři.

V Aperiu považujeme za zásadní tyto body.

Jaká je práce lektorky?
 • je založena na nejnovějších vědeckých poznatcích (tzv. evidence based care)
 • podporuje bezpečné a zdravé těhotenství, porod a rané rodičovství.
 • podporuje normální, fyziologické těhotenství a porod (více k zásadám zdravotní péče podporující normální porod zde)
 • je v souladu s Mezinárodní Iniciativou za porodní péči pro matku a dítě (IMBCI) – 10 kroků k optimální porodní péči
 • podporuje informovanou volbu
Jaká je role lektorky přípravy na porod a rodičovství?
 • poskytuje informace založené na vědeckých důkazech
 • pomáhá rodičům klást si realistické cíle pro těhotenství, porod a rané rodičovství
 • propaguje, podporuje a chrání právo každé ženy na normální porod
 • podporuje důvěru ženy, ve vlastní schopnosti porodit dítě
 • podporuje a chrání právo ženy na podporu a doprovod rodiny a všech pečovatelů, které si žena zvolí (během těhotenství, porodu i šestinedělí)
 • podporuje a chrání přirozený proces porodu
 • vzdělává rodiče tak, aby byli schopni informované volby
Struktura roční Akademie

3 prodloužené víkendy prezenčního studia (pátek-neděle) celkem 50 hodin 

Pravidelná online setkávání (15 hodin během studia).

Navíc vás provedeme vypracováním domácích úkolů a přípravou seminárních prací. 

Čeká vás také individuální práce s mentorkami.

Plus získáte původní skripta a materiály. 

Studium je možné uzavřít dokladem o absolvování, nebo získat diplom certifikované lektorky předporodní přípravy.

V rámci certifikace si připravíte scénář vlastního kurzu. Ten vám zrevidují zkušené lektorky a získáte tak experní konzultace pro svou další práci. Certifikát je praktický start do nové kapitoly vašeho pracovního života.

Naše metody výuky

Čekají vás expertní přednášky, moderované diskuse, interaktivní sebezkušenostní trénink, trénink lektorských dovedností, intervize, písemné a ústní reflexe.

Podporujeme účastnice v tom, aby stavěly na osobních zkušenostech, a zároveň je učíme od nich získat odstup. Dobrý lektor a dobrá lektorka totiž ví, jak jejich osobnost a zkušenosti ovlivňují, co a jak učí. A i to chce trénink. 

To nejlepší na konec

Kurz můžete ukončit jako absolventka s potvrzením o studiu, nebo se stát certifikovanou lektorkou. Certifikát je dokladem kvality práce účastnice.

Pro absolvování kurzu je třeba splnit podmínky docházky prezenčního studia, v jeho průběhu předvést ukázky vlastních lektorských vystoupení, zpracovat písemnou seminární práci, účastnit se reflexe zadaných textů a zúčastnit se jako host praktické lekce kurzu přípravy k rodičovství a písemně jej reflektovat.

Pro získání certifikátu Aperio je třeba zpracovat program vlastního kurzu v podobě písemné závěrečné práce o rozsahu 30 stran a následně ji obhájit před hodnotiteli. Absolventky kurzu mají k dispozici supervizi a další možnosti konzultací.

Semináře a workshopy jsou vedeny v češtině. Závěrečnou práci je možné napsat v anglickém jazyce. Anglicky konzultují i některé lektorky. 

Narození dítěte – kde hlásit, porodné
Co se na kurzu dozvíte:
 • Jak vytvořit strukturu celého kurzu i jednotlivých lekcí.
 • Jak učit a vést skupinu, aby byly lekce živé a zajímavé. Vyzkoušíte si lektorské vychytávky, tipy a triky.
 • Jak prezentovat sebe a svůj kurz.
 • Důležité informace z oblasti legislativy, která se týkají lékařské péče a práv pacientů.
 • Jak začít s marketingem a co obnáší rozpočet a propagace kurzů.
 • Zajímavou literaturu z oblasti přípravy na porod a rodičovství.
 • Co je normální porod, bonding a kojení a jak a proč je podporovat.

Naší filozofií je podpora normálního porodu a rozvoj porodnické péče v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO), medicíny založené na důkazech (Evidence based medicine, EBM) a praxe přátelské k matce i dítěti (baby friendly hospital, mother friendly hospital).

Důležitou částí kurzu jsou semináře a originální skripta s obecnými i velmi specifickými tématy. např:

 • Co je EBM – medicína založená na důkazech
 • Normální porod
 • Bonding a jak ho podporovat
 • Kojení
 • Péče o novorozence
 • Psychologie porodu
 • Sexualita
 • Porod po císařském řezu
 • Jak pracovat s obtížnými tématy např. prenatální ztráty
Témata, která nesmí chybět
 • lektorské dovednosti pro vedení kurzů přípravy na porod a rodičovství
 • verbální a neverbální komunikační dovednosti
 • reprodukční zdraví, těhotenství, porod, šestinedělí a péče o dítě v metodice předporodní přípravy
 • proměny rodiny po narození dítěte
 • zdravotní péče založená na důkazech a kde najít zdroje kvalitních informací
 • základní znalost legislativy v oblasti zdravotnictví, lidských práv, mateřské dovolené ad.
 • metodika – principy vzdělávání dospělých, lektorské metody, management kurzu
 • etika odbornosti, informace o psychohygieně a supervizi, citlivá témata v předporodní přípravě, obtížné situace v kurzu
 • těhotenství, porod, šestinedělí – fyziologie a patologie, životospráva, sexualita, psychické prožívání a psychosociální souvislosti, doprovod k porodu, porod v domácím prostředí, kojení, péče o dítě,
 • možné dopady porodního zážitku na psychiku, informace o dalších zdrojích pomoci, sexualita, problematika rodičovství u rodičů ve speciálních situacích
 • historie a filosofie předporodní přípravy
 • mezinárodní dění v oblasti porodnictví, legislativa ve zdravotnictví i v sociálních službách, výběr zdravotnické péče

max. kapacita 16 osob

rozsah: prezenční výuka 50 hodin
3 prodloužené víkendy

15 hodin online setkávání

+ nad rámec lekcí vás povedeme při přípravě seminární práce, plnění domácích úkolů a studiu doporučené literarury
kurz je rozložený do jednoho roku

Aperio: Dřevná 2, Praha 2

Studium je možné uzavřít dokladem o absolvování, nebo získat diplom certifikované lektorky PP.

Certifikační program je logickým pokračováním studia. V rámci certifikace si připravíte scénář vlastního kurzu s revizí od zkušených lektorek a tak získáte praktický start do nové oblasti pracovního života.

Cena: 19 900 Kč
Cena s certifikací 22 900 Kč
Certifikace samostatně 5 000 Kč

Záloha 5 000 Kč do tří týdnů od závazné přihlášky.

V případě potřeby je možné požádat o individuální splátkový kalendář.

TIP: Díky programu POVEZ II mohou mimopražské zájemkyně získat od Úřadu práce 85% příspěvek na kurz. Kontaktujte kurzy@aperio.cz a zjistěte, jak na to. 

 

PROBÍHÁ ZÁPIS DO NOVÉHO ROČNÍKU 2022

Termíny prezenční výuky:

21.-23.ledna, 25.-27.března, 10.-12.června 2022

Zahájení kurzu: 21.1.2022
Ukončení kurzu: 7.10.2022

Těšíme se na shledanou.

Koordinátorka kurzů
Milena Jeřábková
tel.: 773 644 569
e-mail: kurzy@aperio.cz

PŘIHLÁŠKA

Lektorský tým

Na kurzu spolupracujeme se zkušenými přednášejícími, kteří jsou nejen schopnými lektory a mohou nabídnout důkladné znalosti svého oboru. Jsou to také zajímavé a inspirující osobnosti. Jde o porodní asistentky, lékaře, psycholožky, lektory specifických témat nebo manažerských či lektorských dovedností, právničky atd.

Lektorské dovednosti učí Olga Medlíková. Dále s námi spolupracují například porodní asistentky Marie Vnoučková či Ivana Königsmarková, psycholožky Simona Hoskovcová, Eliška Kodyšová a Ondřej Cerha, lékařka Magdalena Weberová-Chvílová, duly Vlasta Jirásková, Lenka Trešlová, biostatistička Markéta Pavlíková, aktivisté Ondřej Cerha za Ligu otevřených mužů, Petra Sovová (H.A.M.), Lucie Ryntová (Aperio), kulturoložka lektorka Milena Jeřábková a řada dalších.

Máme zkušenosti a čerpat z nich budete vy

Pilotní ročníky kurzu proběhly už v roce 2006. 

Jak si vedou absolventky? Absolventky historicky prvního kurzu už řadu let úspěšně působí jako vyhledávané lektorky předporodní přípravy a podle vlastních slov z kurzu dodnes těží.

Co si pochvalují účastnice nedávných ročníků? Nejvíce oceňují zpětnou vazbu k vlastnímu lektorování, vedení při přípravě vlastního budoucího kurzu, možnost čerpat ze široké škály témat, které rozvrh nabízel, a také příležitost sdílet navzájem zkušenosti.

S několika nově certifikovanými lektorkami se můžete potkávat i na našich kurzech pro rodiče.

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás