Aperio > Kurzy > Pro odborníky

Akademie pro lektorky předporodní přípravy

Naučíme vás učit a vést vlastní kurz.

Chcete pomáhat rodičům na cestě k lepšímu porodu a snazšímu rodičovství? Hledáte novou profesi, nebo již s těhotnými ženami pracujete a chcete prohlubovat a rozšiřovat svou nabídku či své dovednosti? Osvědčený kurz Aperia Vás naučí, jak sestavit a vést kurzy přípravy na porod a rodičovství.

Stavíme na dlouholetých zkušenostech, spolupráci s erudovanými lektory a také na schopnosti se stále rozvíjet.

Přihlaste se do 30. září a získejte SLEVU 10 %!

AKTUÁLNĚ:
Termíny kurzu se mohou měnit, ale nebojte se na lektorský kurz hlásit. Korokrize ukázala, je dobré nespoléhat se v práci jen na jednu možnost. Lektorování kurzů vám rozšíří možnosti uplatnění třeba i v případě další vlny pandemie. Nyní je ten pravý čas pro další krok ve vaší profesní cestě.

PŘIHLÁŠKA SE SLEVOU

Obsah a filosofie

Věříme, že porod není jen individuální biologická záležitost, týkající se pouze ženy a dítěte. Porod s sebou nese změny i na úrovni emoční a sociální – pro ženu, jejího partnera i nejbližší okolí. Příprava na porod by měla být proto v širším smyslu přípravou na rodičovství. Těhotné ženy a jejich partneři by měli dostávat informace nejen o medicínských aspektech těhotenství, porodu a poporodního období, ale i o psychologických a sociálních souvislostech těhotenství a porodu jako vstupu do rodičovství.

V Aperiu považujeme za zásadní tyto body.

Práce lektorky

Kdo je lektorka přípravy na porod a rodičovství?

 • poskytuje informace založené na vědeckých důkazech
 • pomáhá rodičům klást si realistické cíle pro těhotenství, porod a rané rodičovství
 • propaguje, podporuje a chrání právo každé ženy na normální porod
 • podporuje důvěru ženy, ve vlastní schopnosti porodit dítě
 • podporuje a chrání právo ženy na podporu a doprovod rodiny a všech pečovatelů, které si žena zvolí (během těhotenství, porodu i šestinedělí)
 • podporuje a chrání přirozený proces porodu
 • vzdělává rodiče tak, aby byli schopni informované volby

Struktura studia
3 prodloužené víkendy prezenčního studia – celkem 50 hod
Řízené strukturované samostudium a e-learning, původní skripta a materiály
Mentoring – individuální práce s mentorkami

Studium je možné uzavřít dokladem o absolvování, nebo získat diplom certifikované lektorky PP.

Certifikační program je logickým pokračováním studia. V rámci certifikace si připravíte scénář vlastního kurzu s revizí od zkušených lektorek a tak získáte praktický start do nové oblasti pracovního života.

Metody výuky
přednášky, moderované diskuse, interaktivní sebezkušenostní trénink, trénink lektorských dovedností, intervize, písemné a ústní reflexe
Při probírání většiny témat jsou účastnice a účastníci kurzu povzbuzováni a podporováni v uvědomování a reflektování osobních zkušeností s daným tématem. To jim umožní nejen lepší ukotvení získávaných informací, ale také získání náhledu na to, jakým způsobem vstupují jejich vlastní zážitky do práce s klienty.

Zakončení studia
Kurz můžete ukončit jako absolventka s potvrzením o studiu, nebo se stát certifikovanou lektorkou. Certifikát je dokladem kvality práce účastnice.
Pro absolvování kurzu je třeba splnit podmínky docházky prezenčního studia, v jeho průběhu předvést ukázky vlastních lektorských vystoupení, zpracovat písemnou seminární práci, účastnit se reflexe zadaných textů a zúčastnit se jako host praktické lekce kurzu přípravy k rodičovství a písemně jej reflektovat.
Pro uzavření studia certifikací Aperio je třeba zpracovat písemnou závěrečnou práci o rozsahu 30 stran, kterou je program vlastního kurzu, a následně ji obhájit před hodnotiteli. Absolventky kurzu mají k dispozici supervizi a další možnosti konzultací.

Co se na kurzu dozvíte:

 • Jak vytvořit strukturu celého kurzu i jednotlivých lekcí.
 • Jak učit a vést skupinu, aby byly lekce živé a zajímavé. Vyzkoušíte si lektorské vychytávky, tipy a triky.
 • Jak prezentovat sebe a svůj kurz.
 • Důležité informace z oblasti legislativy, která se týkají lékařské péče a práv pacientů.
 • Jak začít s marketingem a co obnáší rozpočet a propagace kurzů.
 • Zajímavou literaturu z oblasti přípravy na porod a rodičovství.
 • Co je normální porod, bonding a kojení a jak a proč je podporovat.

Naší filozofií je podpora normálního porodu a rozvoj porodnické péče v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO), medicíny založené na důkazech (Evidence based medicine, EBM) a praxe přátelské k matce i dítěti (baby friendly hospital, mother friendly hospital).

Důležitou částí kurzu jsou semináře a originální skripta s obecnými i velmi specifickými tématy. např:

 • Co je EBM – medicína založená na důkazech
 • Normální porod
 • Bonding a jak ho podporovat
 • Kojení
 • Péče o novorozence
 • Psychologie porodu
 • Sexualita
 • Porod po císařském řezu
 • Jak pracovat s obtížnými tématy např. prenatální ztráty

Výběr témat z rozvrhu kurzu:

 • lektorské dovednosti pro vedení kurzů přípravy na porod a rodičovství
 • verbální a neverbální komunikační dovednosti
 • reprodukční zdraví, těhotenství, porod, šestinedělí a péče o dítě v metodice předporodní přípravy
 • psychosociální aspekty rodičovství a proměny rodiny po narození dítěte
 • zdravotní péče založená na důkazech a kde najít zdroje kvalitních informací
 • základní znalost legislativy v oblasti zdravotnictví, lidských práv, mateřské dovolené ad.
 • metodika (principy vzdělávání dospělých, lektorské metody, management kurzu),
 • etika odbornosti, informace o psychohygieně a supervizi, citlivá témata v předporodní přípravě, obtížné situace v kurzu
 • těhotenství, porod, šestinedělí – fyziologie a patologie, životospráva, sexualita, psychické prožívání a psychosociální souvislosti, doprovod k porodu, porod v domácím prostředí, kojení, péče o dítě,
 • možné dopady porodního zážitku na psychiku, informace o dalších zdrojích pomoci, sexualita, problematika rodičovství u rodičů ve speciálních situacích
 • historie a filosofie předporodní přípravy
 • mezinárodní dění v oblasti porodnictví, legislativa ve zdravotnictví i v sociálních službách, výběr zdravotnické péče

max. kapacita 16 osob

rozsah: prezenční výuka 50 hod
3 prodloužené víkendy (pá-ne)
a 200 hodin řízeného samostuda
kurz je rozložený do jednoho roku

Aperio: Dřevná 2, Praha 2

Studium je možné uzavřít dokladem o absolvování, nebo získat diplom certifikované lektorky PP.

Certifikační program je logickým pokračováním studia. V rámci certifikace si připravíte scénář vlastního kurzu s revizí od zkušených lektorek a tak získáte praktický start do nové oblasti pracovního života.

Cena: 19 900 Kč
Cena s certifikací 22 900 Kč
Certifikace samostatně 5 000 Kč

Při včasném přihlášení do 30. 9. – sleva 10%
Záloha 5 000 Kč do tří týdnů od závazné přihlášky.
V případě finančních potíží je možné požádat o individuální splátkový kalendář.

ZAČÍNÁ ZÁPIS DO NOVÉHO ROČNÍKU 2020/21

Studijní program začne v lednu 2021.
Víkendy prezenčního studia plánujeme na jaro 2021.
Těšíme se na shledanou.

Koordinátorka kurzů
Milena Jeřábková
tel.: 773 644 569
e-mail: kurzy@aperio.cz

PŘIHLÁŠKA

Lektorský tým

Na kurzu spolupracujeme se zkušenými přednášejícími, kteří jsou nejen schopnými lektory a mohou nabídnout důkladné znalosti svého oboru, ale také zajímavé a inspirující osobnosti. Jde o porodní asistentky, lékaře, psycholožky, lektory specifických témat nebo manažerských či lektorských dovedností, právničky atd.
V minulém ročníku pro nás přednášela celá řada odborníků z praxe a spolupráci dále rozvíjíme. Lektorské dovednosti učí Olga Medlíková. Dále to například porodní asistentky Olga Riedlová, Marie Vnoučková či Ivana Königsmarková, psycholožky Simona Hoskovcová, Eliška Kodyšová, Zuzana Kovaříková, Zuzana Hrušková, lékařka Magdalena Weberová-Chvílová, duly Vlasta Jirásková, Míla Kramná, biostatistička Markéta Pavlíková, aktivisté Martin Jára za Ligu otevřených mužů, Petra Sovová (H.A.M.), Lucie Ryntová (Aperio) a řada dalších.

Ohlédnutí za minulými ročníky KLPR

Pilotní ročníky kurzu proběhly v roce 2006 a v obměněné podobě o deset let později na přelomu let 2016/17 a ještě ál vylepšené podobě v letech 2018/19. Každý ročník nás obohatil o mnoho podnětů a zkušeností. Absolventky historicky prvního kurzu už řadu let úspěšně působí jako vyhledávané lektorky předporodní přípravy a podle vlastních slov z kurzu dodnes těží.

Účastnice nových ročníků nejvíce oceňují zpětnou vazbu k vlastnímu lektorování, vedení při přípravě vlastního budoucího kurzu, možnost čerpat ze široké škály témat, které rozvrh nabízel a také příležitost sdílet navzájem zkušenosti.

Díky otevřené a přímé komunikaci i my víme, jak program kurzu dále rozvíjet a zlepšovat…

Jsme také rády, že se s několika nově certifikovanými lektorkami můžete potkávat i na našich kurzech.

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás