Aperio > Sólo rodiče > Program Naberte dech

Kurz můžeme uskutečnit díky projektu Naberte dech: podpora pro neúplné rodiny s členem s duševním onemocněním. Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008185

APERIO se věnuje sólo rodičům už od roku 2009. Pořádáme pro vás vzdělávací kurzy a semináře. Ve spolupráci se zkušenými zahraničními organizacemi přinášíme do České republiky postupy, které opravdu fungují.

PROGRAM NABERTE DECH 

Kurzy pro rodiče pečující o blízké osoby s duševními obtížemi

Pro velký úspěch a zájem rodičů otvíráme ještě jeden, poslední, běh kurzu Naberte dech! Kurzy se budou konat v Praze od konce března 2021 do června 2021.

Kurzy Naberte dech jsou určeny rodičům, kteří čelí náročné situaci v rodině, v níž se nacházejí členové se speciálními potřebami, ať už děti nebo dospělí.

 • Zorientujete se ve své osobní situaci.
 • Naučíte se pečovat sami o sebe, zvládat stresové momenty a při tom zůstat dobrým rodičem pro své děti.
 • Získáte vzájemnou podporu a kontakty na další rodiče, kteří řeší podobné situace jako vy.

Kurzy jsou prakticky zaměřené a vedou je zkušení odborníci: psycholožka, osobní koučka, personalista, právnička, či finanční poradce. 

Obsah

 • posílení psychické odolnosti – zvládání stresu, relaxační techniky, sebevědomí, péče o sebe, organizace času, sdílení s ostatními
 • jsme rodina, i když jsme třeba jiní – o komunikaci v rodině i mimo ni; postupy, které vám usnadní vztahy s okolím i s členy vaší rodiny
 • svět práce – jaká práce je  ta pravá, praktické rady a nácviky, osobní koučování
 • právní minimum –  pomoc od státu a na co máte nárok

Do října 2020 je také možné se přihlásit do celoročního individuálního mentoringového programu Naberte dech. 

V rámci programu  „Naberte dech“ nabízíme rovněž možnost využít bezplatného právního či psychologického poradenství a koučování.

Místo konání kurzu: ONLINE

V důsledku současné situace až do odvolání proběhnou setkání online.

Data konání workshopů: 

 • duben až červen 2021 
 • konkrétně: sobota 10.4.15:30 – 19:31, neděle 11.4.9:00 – 13:00, úterý 13.4.15:30-19:30, úterý 20.4.15:30-19:30, úterý 27.4.15:30-19:30, úterý 11.5.15:30-19:30, úterý 25.5.15:30-19:30, úterý 8.6.15:30-19:30, sobota 19.6. 9-18
CHCI SE PŘIHLÁSIT

S dotazy se můžete kdykoli obrátit na koordinátorku programu Silvii Novotnou: silvie.novotna@aperio.cz

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Organizační informace

 • Kurzy se budou odehrávat od prosince 2020 do března 2021 – viz termíny setkání.
 • Program celkem obsahuje 40 hodin prezenčního programu plus e-learning.
 • Místo konání kurzu: PRAHA –  ALIVIO, Badeniho 290/1, Praha 6-Hradčany a APERIO, Dřevná 2, Praha 2
 • Maximální počet účastníků: 15 osob

Pro koho jsou kurzy určeny? 

 • sólo rodiče, kteří pečují o blízké osoby s duševními obtížemi (dítě, partner/ka, rodič, apod.)
 • rodiče ohrožené sólo rodičovstvím z důvodu duševních obtíží partnera/manžela/ dítěte

Co se rozumí duševními obtížemi? Může jít o autismus vašeho dítěte, deprese vašeho partnera nebo Alzheimerovu chorobu u vašich rodičů, tedy onemocnění blízkých osob, které vyžadují vaši péči. Může jít ale i o lehčí obtíže – dítě s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD), dítě, které se nesmířilo s rozchodem rodičů a reaguje zvýšeným stresem či úzkostí, nebo dítě s poruchami učení.

Pro účast v projektu nevyžadujeme lékařské potvrzení, pouze čestné prohlášení.

S dotazy se můžete kdykoli obrátit na koordinátorku programu Silvii Novotnou: silvie.novotna@aperio.cz

Tento kurz byl pro mne záchranný maják v bouři mých zoufalých pocitů a pomohl mi se zorientovat. Spoluúčastníci kurzu byly spřízněné duše a byly pro mne obrovským zdrojem inspirace a psychické podpory.

Jana, účastnice programu

Kurz mi pomohl se více otevřít, sdílení zkušeností a vědomost, že „nejsem sama“. Mít větší nadhled a získat lepší rodičovské kompetence. Zkrátka „nabrat dech“.

Lenka, účastnice programu

Skvělý kurz, který mi velmi pomohl získat nadhled nad složitou životní situací a najít směr do budoucna.

Adam, účastník programu
Pokud Vás náš program zaujal, zaregistrujte se k odběru našeho newsletteru, kterým vás budeme informovat o plánovaných aktivitách Aperia.