Aperio > Sólo rodiče > Sama, ale silná

SAMA, ALE SILNÁ

Prosadit se v technickém oboru, když jste matka, může být velmi těžké. A co teprve, když jste sólo matka? Program Sama, ale silná pomáhá sólo matkám uplatnit se v oblastech, které jsou lépe placené a tradičně bývají vstřícnější k mužům.
A nejlepší na tom je, že matkám pomůžou ženy, které už se tam úspěšně prosadily. Protože ženy sice můžou být silné, i když jsou samy. Ale společně jsou silnější.

ŽENY POMÁHAJÍ ŽENÁM


PROČ BEROU SÓLO MATKY ČASTO MÉNĚ PENĚZ?

Sólo matky jsou jednou ze skupin, kterou nerovnost žen a mužů ovlivňuje nejhůře. Matky, které se starají o děti bez podpory partnera, jsou vystaveny větší zátěži a stresu. Protože se v péči o děti musejí často spoléhat jen samy na sebe, jsou méně flexibilní, a tak mají i horší vyjednávací pozici, pokud jde o pracovní podmínky, plat nebo odměny.

K tomu se přidává nižší sebevědomí, což v kombinaci s chronickým přetížením vede ženy do začarovaného kruhu hůře placené práce. Právě sólo matky totiž často přijímají tzv. prekérní práci, která je nejistá, špatně ohodnocená a mnohdy pod úrovní jejich vzdělání a schopností.

Pomůžeme schopným ženám k dobře placené perspektivní práci. Právě obory označované jako STEM, kam patří vědecké obory, technologie, inženýrství a matematika, se považují za perspektivní, výdělečné, a „tradičně“ se v nich uplatňují převážně muži. Ale i ženy se tam prosazují, i když se o nich málo mluví. Právě tyto skvělé ženy nyní hledáme, aby se staly našimi mentorkami a pomohly dalaším schopným ženám dodat odvahu, podělily se s nimi o zasvěcené rady a otevřely jim dveře k lepší práci.

Pokud patříte mezi profesionálky ve STEM oboru a máte chuť přispět s námi k odstranění neférových podmínek na trhu práce, přihlaste se. Pomozte změnit život ženám, které mají velký potenciál, ale v cestě za důstojnou prací jim stojí příliš mnoho překážek.

Společně pomůžeme odstranit diskriminaci sólo matek na trhu práce!

Tentokrát se soustředíme na regiony Střední Čechy, Ústí nad Labem a Olomouc.

CO VÁS ČEKÁ?

  • přípravné setkání mentorek v Praze a v Olomouci
  • skupinové mentoringové schůzky
  • individuální mentoring, kdy předáte své zkušenosti jedné konkrétní ženě
  • inspirativní setkávání v období od září 2020 do dubna 2022

CO JAKO MENTORKY ZÍSKÁTE?

  • budete mít přímou zkušenost s tím, jak jsou motivovány sólo matky a jaké mají silné stránky
  • odhalíte skrytou sílu skupiny velmi schopných žen, což budete moci dál využít ve své práci s lidmi
  • poznáte další dvě desítky žen, které stejně jako vy uspěly v  příbuzných oborech
  • pomůžete reálně změnit svět pracovního trhu k lepšímu
  • dostanete finanční odměnu za svůj čas věnovaný projektu

Koordinátorkou mentoringu je Mgr. Lucie Ryntová: lucie.ryntova@aperio.cz

CHCI SE STÁT MENTORKOU


Financováno z projektu: Sama, ale silná: Odstraňujeme diskriminaci sólo matek na trhu práce
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011600

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás