Aperio pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte.
Pomůžeme vám, aby u vás byli spokojení a vaše firma měla prospěch
ze stabilního týmu.
Spokojenost na straně manažerů i řadových zaměstnanců může být nejsilnějším motorem vašeho podnikání. Aperio vám ukáže cestu, kterou již objevili jiní, nebo doporučí opatření na míru.

Aperio > Pro firmy

Připravujeme školení a workshopy pro vedoucí i zaměstnance a zaměstnankyně. Poradíme vám, jak svým lidem usnadníte sladění rodinných a pracovních povinností. Ukážeme vám, jak nabízet rovné příležitosti, využít potenciál pestrého týmu a získat konkurenční výhodu.
Každé naše školení vychází z potřeb konkrétní firmy a otázek, které právě řeší. Vedou je certifikované lektorky, které sestaví program společně s vámi. Školení probíhají ve skupinách do 15 účastníků a jsou zaměřená na praktická řešení.
Nabízíme ke krátkodobému pronájmu reprezentativní zasedací místnost v našich kancelářích v centru Prahy u Vltavy s vyhlídkou na Pražský hrad, poblíž Palackého náměstí. Prostor je vhodný pro pořádání seminářů, supervizí, schůzek, diskuzních a dalších akcí pro jednorázové i pravidelné pronájmy.
ZJISTIT VÍC

Naše nabídka pro zaměstnavatele

Školení, vzdělávání, poradenství

Připravíme pro vás program interního vzdělávání pro vedoucí i řadové zaměstnance a zaměstnankyně na míru. Školení je připravováno vždy s ohledem na cílovou skupinu a žádoucí cíl. Ideální velikost skupiny je obvykle do 15 osob. Spolupracujeme se zkušenými lektorkami a lektory. K tématům souvisejícím s rovnými příležitostmi a prorodinnou politikou zaměstnavatele vám zprostředkujeme konzultace s našimi expertkami a experty.

Příklady témat školení

  • slaďování pracovního a rodinného života
  • flexibilní pracovní režimy
  • management mateřské a rodičovské dovolené
  • jak vybrat vhodná prorodinná opatření
  • jak podpořit diverzitu v manažerských týmech
  • přínos rovných příležitostí pro úspěšnost organizace

Chcete poptat školení?

Skvělé! Napište nám na aperio@aperio.cz

ONLINE KURZ PRO ZAMĚSTNAVATELE
Čas pro rodinu: slaďování práce a rodiny
Průvodce pro zaměstnavatele na cestě k co nejlepšímu zapojení a efektivitě sólo rodičů, kteří u vás pracují.
ZJISTIT VÍC

Workshopy, konference a výměny zkušeností

Aperio spolupracuje na přípravě a organizaci workshopů a konferencí, kde zaměstnavatelé mohou prezentovat své úspěchy v oblasti rovných příležitostí ve firemním prostředí, slaďování rodinného a pracovního života či CSR aktivit.

Učíme se od úspěšných a věříme, že sdílením zkušeností podpoříme další zaměstnavatele při prosazování work-life balance a společensky odpovědného chování v České republice.

Genderový audit

Genderový audit pomáhá identifikovat nevyužité personální a znalostní lidské zdroje skryté uvnitř firmy, které se ztrácí díky nedostatečnému uplatňování rovných příležitostí žen a mužů. Genderový audit není kontrola, ale specifický pohled do procesů a fungování firmy a to jak směrem k vlastním lidem, tak navenek k zákazníkům a zákaznicím. Výstupy auditu jsou použity pro zpracování návrhu konkrétních změn. Audit je prováděn za použití metodiky genderového auditu, první svého druhu v ČR, kterou APERIO vytvořilo ze zahraničních příkladů a zkušeností a aplikovalo na české prostředí.

Audit se skládá z několika po sobě následcích procesů, kterými jsou např. analýza dokumentů; skupinové diskuse nebo rozhovory s vedoucími osobami. Oblastí řešení je personální politika, firemní kultura a poptávka nebo využívání možností slaďování práce a osobního života, aj.

Plán rovnosti

Umíme zpracovat plán rovnosti šitý na míru zaměstnavateli. Plán vychází z metodiky vytvořené ve spolupráci se švédskými partnery. V optimálním případě příprava plánu navazuje na genderový audit, jsme však schopni pomoci také při řešení konkrétního cíle, např. při zavádění flexibilních forem práce nebo při řešení firemní kultury, která podporuje rovné příležitosti žen a mužů.

APERIO umí vypracovat návrh strategie prosazování genderové rovnosti ve firmě a návrh akčního plánu na jeden rok. Poskytujeme i následný coaching při testování a zavádění doporučených změn a podporu při vyjednávání s vedením firmy.

Podpora při prosazování rovných příležitostí u vás

Videa, grafy, články a myšlenkové mapy o přínosech a implementaci rovných příležitostí najdete na stránkách Zdravá firma. Čísla, příklady dobré praxe a zkušenosti z jiných firem, prakticky zpracované na podporu HR, vám pomohou při prosazování změn ve vaší organizaci. Ukažte, v čem přesně bude přínos pro vaší firmu a kolik tím ušetříte.
Začít není nikdy pozdě.

ZAJÍMÁ VÁS TÉMA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ? RÁDI BYSTE ZLEPŠILI PODMÍNKY I U VÁS NA PRACOVIŠTI? MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI?

Kontaktujte nás:

Miloslava Kramná
projektová manažerka
miloslava.kramna@aperio.cz

+420 739 062 011

Těšíme se na spolupráci s vámi.


previous arrow
next arrow
Slider

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás