A hlavně je normální.  Kurz Vědomá příprava na porod a rodičovství, posílení nastávajících rodičů před porodem patří dodnes k nejoblíbenějším.

Aperio připravuje řadu let kurzy a semináře s Vlastou Jiráskovou.  Kurz Vědomá příprava na porod a rodičovství, posílení nastávajících rodičů před porodem  nabízí rodičům, kteří plánují narození dítěte, spoustu zajímavých informací. Dnes u nás vede jednorázové semináře o kojení; o dulách, průvodkyních porodem; jak si připravit porodní plán či přání a promítání filmů s porodní tematikou.

Ráda bych vám představila Mgr. Vlastu Jiráskovou, která je lektorkou těchto kurzů a seminářů a dlouholetou spřízněnou duší APERIA.

Tematikou porodů a rodičovství se zabývá přes 20 let, od doby svého prvního těhotenství. S Aperiem začala spolupracovat v r. 2001; např. přispívala do stejnojmenného časopisu, od r. 2004 pracovala v jeho redakční radě a měla na starost oblast těhotenství a raného rodičovství. Podílela se s námi též na tvorbě knihy porodních příběhů Rodíme se jednou. V rámci projektu Fontanela Vlasta s Aperiem spolupracovala na koncepci vzdělávání lektorů přípravy na rodičovství a vyučovala budoucí lektorky. Intenzivně pracuje v České asociaci dul, kde se mj. věnuje vzdělávání dul.

Původně jsi vyučovala francouzštinu, jak ses vlastně k práci s budoucími rodiči dostala?

První porod a narození dítěte pro mě byly zásadním životním předělem. Nejprve jsem se sama stala mámou, radovala se z dětí, sbírala informace a teprve později jsem se rozhodla rodičům pomáhat. V roce 1995 jsem se ve Švýcarsku – kde jsme s rodinou žili 10 let – setkala s La Leche League (LLL), mezinárodní organizací, která poskytuje informace o kojení a pomáhá ženám, které si přejí kojit. Filozofie LLL, která podporuje rodičovství založené na pevné vazbě s dítětem (attachment parenting), mi mluvila z duše a za čas jsem se stala laktační poradkyní La Leche Ligue (www.rodina.cz/LLL). Už v rámci setkávání na podporu kojení jsme často hovořily o porodu – vždyť způsob porodu může zásadně ovlivnit i následující kojení. V roce 1999 jsem se začala vzdělávat v americké asociaci Birth Works, u níž jsem posléze získala certifikáty duly a lektorky předporodní přípravy.

Od kdy jsi lektorkou předporodních kurzů a jak dlouho se věnuješ práci duly?

První kurzy přípravy na narození dítěte a rodičovství jsem začala vést po návratu ze Švýcarska v roce 2004. V roce 2001 jsme s kolegyněmi založily Českou asociaci dul a v roce 2002 rozjely první český kurz pro duly. Jako dula jsem ve Švýcarsku příležitostně pomáhala ženám s přípravou na porod, ovšem svůj první doprovod u porodu jsem absolvovala až v roce 2004 v ČR. Možná bude zajímavé podotknout, že v roce ´99, když jsem se rozhodla stát se dulou, bylo velmi obtížné vůbec si představit, že se dula dostane na porodní sál jak v České republice, tak ve Švýcarsku. (Dnes v obou zemích duly pracují v plném rozsahu.)

Jaká je situace v současné české porodnici, když tam přijede žena rodit?

Je těžké na tuto otázku jednoduše odpovědět, protože situace v jednotlivých porodnicích se může značně odlišovat a navíc stále platí, že dost záleží na tom, která porodní asistentka nebo lékař či lékařka mají právě službu. Obecně se dá říci, že stále převažuje aktivní vedení porodu zdravotníky, to znamená porod, který je aktivně zdravotníky ovlivňován, aby rychle spěl k narození dítěte a v zásadě se neobejde bez medicínských zásahů (např. protržení vaku blan, podání umělého oxytocinu, nastřižení hráze). Děti jsou po porodu v naprosté většině oddělovány od matek, tedy nebývá jim umožněn nepřetržitý dlouhotrvající kontakt kůží na kůži tak, jak je odborníky už řadu let doporučováno. Na druhou stranu ženy, které přicházejí dobře připravené a vědí, na čem jim záleží a co si přejí, mají mnohem větší pravděpodobnost, že budou vyslyšeny než třeba před deseti lety.

Co se dozvědí účastnice a účastníci předporodních kurzů, proč na takový k,urz jít?

Seznámí se s normálním průběhem porodu, s úlevovými prostředky (jaké jsou možné polohy, masáže, použití vody, atd.). Dozvědí se o běžných lékařských procedurách ve světle výzkumných studií, z nichž vycházejí doporučení Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní organizace za porodní služby pro matku a dítě. Její dokument 10 kroků k optimální porodní péči může být vodítkem při sestavování porodního plánu či přesněji „porodního přání“. O tom, k čemu se porodní přání hodí, také mluvíme. Hovoříme o přínosu práce duly a samostatné porodní asistentky, zmiňuji rovněž zdravou životosprávu. Je důležité probrat význam a počátky kojení, získat představu o péči o miminko i o průběhu šestinedělí. Účastníci také shlédnou inspirativní filmy. Hned na začátku se mluví o tom, že rození je málokdy snadné, ale může být krásné a hlavně – je normální. Těhotenství a porod jsou normální součástí života ženy. Ženy byly stvořeny k rození dětí a děti jsou „naprogramovány“, aby přišly na svět. Vysvětluji, jak je porod ovlivňován hormony a jaké okolnosti jsou příznivé pro to, aby se dobře vyvíjel.

Proč by se ženy, které se chtějí zodpovědně připravit na porod, měly přihlásit na předporodní kurz?

Smyslem těchto kurzů je posílit sebevědomí žen a jejich povědomí o tom, jak jejich tělo (správně) funguje. Ideální přípravou na porod je vyslechnutí pozitivních porodních příběhů žen, které jsou se svými porody spokojené a užívají si mateřství. Z toho plyne, že kurz samozřejmě není nezbytný. Mám však zkušenost, že se ženy skutečně na konci kurzu na rození dívají daleko pozitivněji než na začátku, věří si, často se i na samotný porod těší. Jsou si vědomy svých silných stránek, vědí, co je pro ně a pro jejich děti důležité, a zároveň k porodu přistupují s určitou pokorou a vědomím, že porod nelze beze zbytku předem naplánovat. (Mého kurzu se účastnily i ženy, které věděly, že z nějakého důvodu budou muset rodit císařským řezem.) Nastávající rodiče si také pochvalují možnost sdílet svoje pocity, radost i obavy a otázky s ostatními.

Mají takové kurzy smysl pro muže?

Kurzů se účastní jak ženy samotné, tak ženy se svými partnery a dokonce se stalo, že někteří muži zašli na některou lekci i sami, když partnerka nemohla. Někdy je skupinka smíšená, jindy jen ženská. V zásadě je kurz koncipován pro ženy i muže. Dvojici může také pomoci ujasnit si, jestli je v jejich případě vhodné, aby partner u porodu asistoval, nebo ne. Odpověď je totiž pro každý pár zcela individuální. Mluvíme o tom, že není možné předem vědět, jak přesně bude na partnerovu přítomnost a případnou pomoc reagovat žena, ani není možné dopředu znát, jak partner bude porod prožívat. Škála možností je široká. Také muži se v kurzu dozvědí, jak porod funguje, a navíc budou vědět, jak by mohli ženě zcela konkrétně pomoci.

Jakou literaturu na toto téma bys doporučila?

Rodičům hned při první lekci dávám celý seznam kvalitní literatury. Nikoliv proto, že by to všechno museli nastudovat, ale proto, že police rodičovské literatury v knihkupectvích jsou stále delší a ne všechny knihy přinášejí informace podložené posledními výzkumy. Jako první četbu doporučuji stále nepřekonaný Znovuzrozený porod od Michela Odenta. Letos v českém překladu vyšel dlouho očekávaný Zázrak porodu (orig. Spiritual Midwifery) americké porodní asistentky Iny May Gaskin plný krásných porodních příběhů a rovněž inspirativní Aktivní porod Janet Balaskasové („aktivní porod“ v tomto případě znamená, že je při porodu aktivní rodící žena).

V čem spatřuješ přínos setkávání maminek, které si přejí své děti kojit?

Kojení je sice přirozená záležitost, ale umění kojit se bohužel do určité míry v moderní společnosti vytratilo. Na jednu stranu ze všech stran slyšíme o přínosu kojení pro dítě (méně často se hovoří také o jeho přínosu pro matku, který je rovněž nesporný). A na druhé straně se nás reklama snaží přesvědčit, že kojení je sice nejlepší, nicméně umělé mléko je stejně dobré jako mléko mateřské (což není pravda, protože mateřské mléko má schopnost neustále se přizpůsobovat aktualním potřebám dítěte). Ženy, které si přejí kojit, potřebují kvalitní a zcela praktické informace. Je ideální, když maminky mohou své zkušenosti sdílet a vzájemně se podporovat. Při setkávání mohou těhotné ženy pozorovat, jak zkušenější matky spontánně reagují na potřeby svého dítěte, a tak se mnohému přiučit. Kdokoliv může klást jakékoliv otázky a společně hledáme odpovědi. Mluvíme také o dalších potřebách dětí, stejně jako o potřebách všech členů rodiny. Ženy rády přemýšlejí a hovoří o tom, co dělat, aby svou mateřskou roli zvládaly co nejvíc v pohodě. Cílem je opět posílení žen v jejich mateřské roli.

Proč tedy speciální seminář o počátcích kojení?

Počátky kojení jsou hodně důležité pro jeho další pokračování. Je ideální, když těhotná žena předem ví, co ji zhruba čeká, jaké jsou hlavní zásady kojení a na co je potřeba na začátku dbát. V poslední době se na mě i na kolegyně obrací stále více žen, které domů z porodnice přicházejí s příkrmem, nebo s kloboučky (to je speciální pomůcka na kojení). Podle mého názoru jde mnohdy o to, že se těmto ženám nedostalo dostatku informací a podpory. Tomu je do určité míry možné předejít tím, že se žena, případně i její partner, na kojení dobře předem připraví.

Máš sama 2 děti, poděl se s námi prosím o své osobní zážitky týkající se porodu.

Má dcera se narodila v roce 1989 a syn v roce 1993, oba v jedné pražské porodnici. Oba porody proběhly poměrně rychle, nekomplikovaně. Dokonce jsem si tehdy myslela, že šlo o „přirozené“, „normální“ porody. Přesto mi nadšení z krásných dětí kazily nepříjemné pocity z toho, jak se mnou mnozí zdravotníci v porodnici jednali. Teprve později jsem zjistila, že mé porody byly ukázkovými příklady rození se všemi „standardními“ urychlovacími zásahy (protržení vaku blan, oxytocin, řízené tlačení se zadržovaným dechem, tlak na dělohu, epiziotomie). Rodila jsem vleže na zádech, dětem okamžitě přerušili pupečník a odnesli je k vyšetření. Měly jsme s dětmi štěstí, že se v té porodnici už tehdy praktikoval rooming-in. Kojení se nám dařilo krásně a mateřství mě moc těšilo. Až ve zmíněné La Leche League jsem se podrobně dozvěděla, jak jinak se taky dá rodit. Dnes už mají lidé, kteří se o to zajímají, k dispozici dostatek kvalitních informací a mohou daleko méně obtížně ovlivnit, jak jejich děti přijdou na svět. Mým velkým přáním je přispět k tomu, aby ženy a děti prožívaly zdravé porody bez zbytečných, škodlivých rutinních zásahů a děti se rodily do láskyplného prostředí.

Více na www.porody.net.

Ptala se Alena Frydrychová