HODNOTY a POSTOJE

z nichž vychází činnost APERIA

Aperio > O nás > Hodnoty a postoje Aperia

Služby a zařízení péče o děti mladší 6 let

Aperio zdůrazňuje dlouhodobý význam vytvoření jisté citové vazby u dítěte. Ta se buduje díky citlivé péči stálých pečujících osob (ideálně rodičů). S tím souvisí zvážení individuálních potřeb dítěte a rodiny při návratu do zaměstnání a pečlivá volba dalších služeb péče o dítě a doby, kterou dítě v péči stráví. Dostupné, kvalitní služby nabízející péči a vzdělávání pro děti do 6 let jsou pro mnohé rodiče životní nutností (především pro sólo rodiče vychovávající své děti sami). APERIO podporuje existenci služeb jako jsou mikrojesle, dětské skupiny, školky, chůvy a další varianty, jako možnost volby pro rodiče podle jejich individuální situace.


Aperio zároveň zdůrazňuje dlouhodobý význam vytvoření jisté citové vazby u dítěte. Ta se buduje díky citlivé péči stálých pečujících osob (ideálně rodičů). S tím souvisí zvážení individuálních potřeb dítěte a rodiny při návratu do zaměstnání a pečlivá volba dalších služeb péče o dítě a doby, kterou dítě v péči stráví.

Čerpání mateřské a rodičovské dovolené (MDRD) a uplatnění rodičů na trhu práce

Pracovní uplatnění matek malých dětí úzce souvisí se zajištěním péče o děti a s rozdělením rodinných povinností mezi ženy a muže.

APERIO proto podporuje:

– větší flexibilitu pro rodiče při kombinování práce a rodiny (zkrácené úvazky, kontakt se zaměstnavatelem v průběhu MDRD)  

– vyrovnávání zapojení žen a mužů do péče o děti a rodinu (rodičovská dovolená pro otce, flexibilní pracovní režimy pro pečující otce, pracovní podmínky umožňující péči o děti – dodržování pracovní doby, rodičům vyhovující časy porad)

Dále APERIO podporuje:

Zavedení systémového financování služeb ze státního rozpočtu pro zajištění kontinuity provozu stávajících zařízení a pokrytí potřeb všude, kde chybí místa v MŠ.

Osobní volbu – každá rodina má svoji specifickou situaci a volí nejvhodnější řešení, pro někoho je ideální péče v domácím prostředí, ale je řada situací, kdy je pro rodinu umístění dítěte do péče už v raném dětství vhodnějším řešením.

Otcovskou část RD (i ve vazbě na rodičovský příspěvek, pokud bude dobře nastavena, aby např. finančně nepoškodila sólo rodiče).

AKTIVITY APERIA v této oblasti

  • Kurzy – příprava dětí na školku
  • Psychologické poradenství pro rodiče
  • Připomínkování  a lobování za zákony zajišťující dostatek dostupných kvalitních služeb péče

VYBRANÉ ZDROJE INFORMACÍ:

  • Péče o nejmenší. Boření mýtů: Hašková H., Saxonberg S., Mudrák J. (Slon, 2012).
  • Maternal vs. Non-maternal Care and Seven Domains of Children’s Development. Metaanalýzy Hebrejské university srovnávající péči v zařízeních s rodičovskou péčí z hlediska vlivu na vývoj dětí.
  • Fit for Flexi – brožurka o situaci v Evropě

Aktualizace – září 2018

 

Naše historie

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás