Aperio > Užitečné odkazy

 • Jak se kde rodí? – web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

 • BIOSTATISTIČKA.CZ – analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je „evidence based care“ a další

 • duly.cz – kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

 • Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

 • Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web

 • Férová nemocniceŽeny-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

 • Světový týden respektu k porodu – festival o těhotenství, porodu a rodičovství, květen 2017

 • Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

 • Mediace patří mezi tzv. alternativní způsoby řešení sporů a je vhodná i pro řešení rodinných sporů – www.mediace.cz

 • Cochem.cz – spolek prosazující zapojení všech stran (sociálních pracovníků, soudců, advokátů, psychologů i rodičů) do opatrovnického řízení, s cílem najít to nejlepší možné řešení pro dítě (tzv. Cochemská praxe)

 • Internetová stránka www.flylady.net – velmi důsledný návod, jak si nenechat domácnost přerůst přes hlavu; lze stáhnout i aplikaci.

 • Rejstřík škol a školských zařízení (tj. nově školek včetně lesních): http://rejskol.msmt.cz/

 • Informace ohledně dávek nemocenského a ošetřovného pojištění sdělí nejlépe příslušná OSSZ, která rovněž řeší konkrétní případy. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040. Podrobnosti o této službě naleznete na http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/call-centra/.

 • Zákoník práce (český zákoník práce v anglickém překladu): http://www.mpsv.cz/fi les/clanky/3221/Labour_Code_2012.pdf

 • Informace o zaměstnávání cizinců:

  http://www.jobmanual.cz/cs/uvod.html#Kdo%20nepot%C5%99ebuje%20povolen%C3%AD%20k%20zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD%20v%20%C4%8CR

  http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu

  http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dite-narozene-na-uzemi.aspx

  Sdružení pro integraci a migraci/Assotiation for integration and migration http://www.migrace.com/

 • Více informací o pracovněprávních vztazích a úskalích spojených s uzavřením pracovní smlouvy nebo jedné z dohod (v angličtině):

  http://www.cicpraha.org/en/pracovni-poradenstvi/pracovni-pomer-a-dohody-o-praci.html

 • Ukončení pracovněprávních vztahů (pracovní poměr, pracovněprávní vztahy založené dohodami):

  http://www.cicpraha.org/en/pracovni-poradenstvi/skonceni-pracovniho-pomeru.html

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás