APERIO zaslalo krizovému štábu a vládě Výzvu ke zrušení plošného zákazu přítomnosti otců u porodu. Zde je celý text výzvy adresované ministru zdravotnictví, předsedovi krizového štábu a premiérovi.

Adresáti:

ministr zdravotnictví A. Vojtěch,

předseda Ústředního krizového štábu R. Prymula,

předseda vlády A. Babiš

 

V Praze dne 23. 3. 2020

 

Výzva ke zrušení plošného zákazu přítomnosti otců u porodu

 

Vážený pane ministře,

vážený pane předsedo Ústředního krizového štábu,

vážený pane předsedo vlády,

 

s napětím sledujeme každodenní vývoj v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru SARS-CoV-2, jakož i všechna opatření krizového štábu a vlády k zajištění bezpečí pro všechny občany našeho státu a ujišťujeme Vás, že si Vašeho úsilí a nasazení velmi vážíme.

Obracejí se na nás nastávající rodiče, které zákaz přítomnosti doprovodu u porodu nepříjemně zasáhl. Obáváme se, že tato situace může vést nejen ke zvýšenému stresu rodiček a potenciálně komplikovanějšímu průběhu porodů, ale i k nárůstu úvah o neasistovaných porodech mimo zdravotnická zařízení. Sledujeme i vyjádření porodnic, jak vnímají současnou situaci a jaké kroky činí k zajištění bezpečí rodiček, novorozenců a potažmo personálu, který poskytuje zdravotní péči v perinatálním období.

 

Vyzýváme Vás po zvážení všech souvislostí, abyste:
 • zrušili zákaz přítomnosti otců u porodu zavedený mimořádným opatřením MZ ze dne 18. 3. 2020, č. j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN a abyste obnovili předchozí stav, kdy se na přítomnost otců u porodu vztahovala výjimka ze zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních
 • podpořili využívání a poskytování zdravotních služeb komunitních porodních asistentek v domovech, resp. ve vlastním sociálním prostředí těhotných žen, žen s rozbíhajícím se porodem a matek a dětí po porodu
 • apelovali na rodiče, aby pravdivě informovali zdravotnický personál o tom, zda přišli či mohli přijít do kontaktu s koronavirem SARS-CoV-2 a aby zodpovědně dodržovali všechna bezpečnostní opatření
 • zajistili personálu v porodnicích dostatečné množství ochranných pomůcek
 • podporovali porodnice v opatřeních vedoucích ke snížení rizika pro matky a novorozence hospitalizované v souvislosti s porodem v nemocnicích

 

O co tuto výzvu opíráme?

WHO zdůrazňuje, že každá těhotná žena, včetně těch, u kterých byla potvrzena nebo jsou v podezření nákazy COVID-19, má právo na vysoce kvalitní péči jak před porodem, tak v jeho průběhu i v postnatálním období – viz vyjádření z 18.3.2020 Q&A on COVID-19, pregnancy, childbirth and breastfeeding.

Vysoce kvalitní péče pro bezpečnou a pozitivní zkušenost zahrnuje m.j.:

 • zacházení s úctou a důstojností
 • přítomnost vybrané osoby blízké u porodu
 • srozumitelnou komunikaci ze strany zdravotnického personálu
 • nabídku tišících prostředků
 • volný pohyb a svobodnou volbu místa porodu

WHO dále doporučuje, vzhledem k tomu, že nebyl potvrzen výskyt koronaviru SARS-CoV-2 v plodové vodě ani mateřském mléce žádné infikované ženy, aby:

 • i ženy-matky, které mají potvrzenou nákazu COVID-19, kojily své děti,
 • i rodiče s potvrzenou nákazou COVID-19 praktikovali se svými novorozenými dětmi kontakt skin-to-skin a sdíleli s nimi společný pokoj za podmínky dodržování zvýšených hygienických opatření.

Dlouhodobě WHO doporučuje pečovat o matku a dítě jako o nedělitelnou jednotku a standardně nevystavovat novorozence separaci od jeho rodičů.

Většina porodnic v ČR disponuje samostatnými porodními pokoji s hygienickým zařízením, kde je nízká pravděpodobnost kontaktu s dalšími pacienty.

Například Gynekologicko – porodnická klinika FNO a LF OU Porodnice FNO uvádí ve svém stanovisku z 22. 3. 2020 “Chceme mít otce u porodu (na samostatném porodním pokoji, kde je jen se svou partnerkou); ne na oddělení, tam to dnes opravdu není vhodné.“ a od 23. 3. 2020 zavádí návštěvy otců přímo na porodních pokojích (těsně po porodu) a apeluje na otce, aby nevyužívali výjimku týkající se návštěv novorozenců na oddělení šestinedělí, neboť to hodnotí jako vysoce rizikové.

 

Děkujeme Vám, že se naším podnětem budete zabývat. Uvítáme telefonický nebo online hovor na níže uvedených kontaktech k tomuto důležitému tématu pro rodičovskou veřejnost.

Se srdečným pozdravem,

Ing. Miloslava Kramná, Mgr. Lucie Ryntová, Mgr. Daniela Kordíková

Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

porodnice@aperio.cz

 

Zde je text výzvy ke stažení v pdf:

2020-03 Vyzva ke zruseni zákazu otců u porodu