Po dlouhých letech došlo letos k zásadní změně v posuzování nároku na příspěvek na bydlení. Změny platí už od 1. července.

Pokud žádate o příspěvek na bydlení, neměly by vám uniknout podstatné novinky v podávání žádosti. Dříve se posuzovaly příjmy pouze těch osob, které byly přihlášeny v daném bytě k trvalému pobytu. Nově bude posuzován příjem všech osob, které v dané domácnosti žijí, tedy užívají byt společně s žadatelem o tuto dávku a hradí tak vznikající společné náklady.

Spolubydlící se musí hlásit

Dne 1. 1. 2020 totiž nabyl účinnosti zákon č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. V něm došlo s účinností od 1. 7. 2020 ke změně ve stanovení okruhu společně posuzovaných osob u příspěvku na bydlení. Posuzování, zda osoba v bytě bydlí, se tedy nebude odvozovat od trvalého pobytu jako doposud, ale od faktického stavu. Nebude již tedy možné nezapočítat  příjem jednoho z členů domácnosti z důvodu, že má hlášen trvalý pobyt na jiné adrese. 

 

Tip: Novou žádost o příspěvek na bydlení naleznete na webu ministerstva práce a sociálních věcí ZDE.  

 

Nově bude muset žadatel o dávku v žádosti o příspěvek na bydlení vyplnit kromě trvalého pobytu a adresy pro doručování také informaci o tom, kde skutečně žije. A také bude nezbytné uvést všechny osoby, které s ním v domácnosti opravdu žijí

Úřad si to může ověřit

Další velmi zásadní změnou je, že zaměstnanci Úřadu práce ČR (který je příslušný k výplatě dávky) mají v rámci zhodnocení nároku na dávku nebo její výši nově oprávnění vykonat přímo v bytě šetření. Šetření budou moci zástupci Úřadu práce ČR vykonat po předchozím souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky nebo společně posuzovaných osob. Pokud jedna z výše uvedených osob nedá souhlas se vstupem do obydlí, nebo znemožní provedení šetření v místě, úřad příspěvek na bydlení nepřizná nebo odejme.

Pracovník Úřadu práce ČR se vždy při výkonu šetření v místě musí prokázat příslušným služebním průkazem i zvláštním oprávněním, které mu vydává krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Další informace naleznete na webových stránkách Úřadu práce

 

TIP: Bezplatná poradna Aperio radí rodičům i se zajištěním rodiny. Zavolejte, napište nebo si domluvte schůzku. Rodiče, nejste na to sami!

 

Text: Kateřina Štěpánková, Halka Jaklová

Foto: Unsplash, Ilustrace: Štěpánka Bláhovcová

24. 8. 2020

Pomohli jsme vám? Fungování bezplatné poradny pro rodiče můžete jednoduše podpořit. Děkujeme.