Vendula byla na rodičovské dovolené se synem už téměř dva a půl roku, proto se odhodlávala kontaktovat svého zaměstnavatele. Přemýšlela, co si má zajistit k návratu. Také přemýšlela, jak to nyní na pracovišti vůbec vypadá. Bála se, co ji tam čeká a jestli to všechno se synem a manželem vůbec zvládnou. Její obavy ještě zesílily, když po běžné prohlídce u gynekologa zjistila, že je těhotná – na začátku prvního trimestru. Teď ji ještě k tomu zaměstnavatel vyhodí, napadlo ji. Spočítala si totiž, že do práce by se měla vrátit na tři až čtyři měsíce – a to už bude jasně vidět rostoucí bříško. „Na mateřskou určitě budu muset zapomenout,“ říkala si. Kamarádky ji zahrnovaly různorodými informacemi, a tak nakonec Vendula zkusila zavolat do Aperia. Ke svému překvapení zjistila, že jí zaměstnavatel nemůže dát výpověď, když mu oznámí, že je těhotná. Bude se tedy moci vrátit do práce. Navíc na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) stále bude mít nárok, neboť bude pojištěná. Druhou variantou je pracovní neschopnost, kterou však musí posoudit lékař a zhodnotit, zda je pro Vendulu bezpečné pracovat na její pracovní pozici i v pokročilém stadiu těhotenství. A za třetí: Vendula by se mohla dohodnout se zaměstnavatelem na neplaceném volnu a zpět do práce nenastoupit. Výše peněžité pomoci se pak bude odvíjet od příjmu před prvním mateřstvím.

Otěhotněla jste a máte obavy, jak to bude nyní s vaším pracovním poměrem, s peněžitou pomocí v mateřství či s rodičovským příspěvkem? Jste na rodičovské dovolené a řešíte, dokdy musíte „stihnout“ své další miminko, abyste měla stejné podmínky jako dosud? Zaslechla jste, že musíte znovu odpracovat určitou dobu, abyste opět pobírala „mateřskou“? Pokud máte stále trvající pracovní poměr, nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) vám vznikne, i když pro zaměstnavatele neodpracujete od narození předchozího dítěte ani jeden den. Pokud jste na rodičovské dovolené a před jejím ukončením nastoupíte znovu na mateřskou dovolenou, do práce se vůbec nestihnete vrátit. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vám vznikne a výše dávky bude vypočítána z předchozího příjmu. Pokud BUDETE NA KONCI RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ TĚHOTNÁ, ale do nástupu na mateřskou dovolenou bude ještě nějaká doba zbývat, nabízejí se tři možnosti:

1

Vrátíte se do práce, budete pracovat v souladu se svou pracovní smlouvou. Zaměstnavatel vám nemusí v době čerpání rodičovské dovolené držet vaši pracovní pozici, ale musí vás po jejím skončení zaměstnávat v souladu s pracovní smlouvou. To znamená zejména dohodnutým druhem práce a v dohodnutém místě výkonu práce. Nemůže vám tedy přidělit jinou práci, která by neodpovídala vaší pracovní smlouvě. Pokud takovou práci nemá a nedohodnete se na žádné změně pracovní smlouvy, jde o překážku na jeho straně a měl by vám až do skončení takové překážky (nebo až do nástupu na mateřskou dovolenou) platit náhradu mzdy. Propustit pro nadbytečnost, i kdyby existovala, vás z důvodu vašeho těhotenství nemůže. Výše PPM se bude odvíjet od příjmu dosahovaného buď aktuálně, anebo dosahovaného před první mateřskou dovolenou. Vždy se využije vyšší z obou příjmů.

2

Do práce se nevrátíte, protože váš ošetřující lékař usoudí, že není vhodné, abyste pracovala, a vystaví vám neschopenku. Neschopenku odevzdáte svému zaměstnavateli a až do nástupu na mateřskou dovolenou (nebo do ukončení pracovní neschopnosti, pokud o něm lékař rozhodne) budete dostávat nemocenské, pak přejdete na dávky peněžité pomoci. Výše PPM se bude odvíjet od příjmu před prvním mateřstvím. Čerpání dávek nemocenského se na výši PPM nijak neodrazí.

3

Do práce se nevrátíte, protože se dohodnete se zaměstnavatelem na neplaceném volnu až do nástupu na mateřskou dovolenou. Výše PPM se bude odvíjet od příjmu před prvním mateřstvím.  

Pokud vám SKONČÍ RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ A VY JEŠTĚ NEBUDETE TĚHOTNÁ, ALE CHCETE CO NEJDŘÍVE BÝT, tak se budete vracet do práce jako každý jiný zaměstnanec. Platí totéž, co je výše uvedeno u varianty návratu do práce v těhotenství. Musí být vše dle pracovní smlouvy. Je zde pouze ten rozdíl, že by vám mohl zaměstnavatel dát výpověď pro nadbytečnost. Taková nadbytečnost by ale musela skutečně existovat. Zaměstnanec se stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce nebo o jiných organizačních změnách. Aby byla výpověď pro nadbytečnost platná a oprávněná, musí být splněny následující podmínky:

 • Zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji také provést
 • Mezi vaší nadbytečností a organizační změnou musí být přímá souvislost

Bylo již mnohokrát soudem rozhodnuto, že přijetí jiného zaměstnance na totéž místo na dobu neurčitou nevytváří nadbytečnost a zaměstnavatel by tak legálnost výpovědi neustál. Jde ale o situaci, kdy byste u soudu napadla žalobou neplatnost výpovědi.

Pokud byste dostala platnou výpověď, započne výpovědní doba běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní doba trvá dva měsíce. Pokud byste v období běhu výpovědní doby otěhotněla, výpovědní doba by se tak zastavila a neběžela by po všechny ochranné doby, tedy v době těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené. V době, kdy byste mezi rodičovskou dovolenou a mateřskou dovolenou čerpala řádnou dovolenou, by výpovědní doba opět běžela. Po započetí rodičovské dovolené by se opět zastavila. Není důležité, zda byste v průběhu výpovědní doby o svém těhotenství věděla, podstatné je datum, které ošetřující lékař stanoví jako počátek těhotenství.

Je důležité vědět, že u výpovědi z vaší strany či při uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru tento efekt nenastává a k ukončení pracovního poměru dojde vždy.

Pokud by VÁŠ PRACOVNÍ POMĚR SKONČIL A VY JSTE TĚHOTNÁ NEBYLA, bez vzniku nového nemocenského pojištění (při novém zaměstnání nebo při založení živnosti s dobrovolným pojištěním) vám již nárok na novou PPM nevznikne a budete mít ode dne narození dítěte nárok na rodičovský příspěvek (RP).

Na závěr je nutno, pro časté zaměňování pojmů zdůraznit, že mezi čerpáním rodičovské dovolené a čerpáním rodičovského příspěvku je zásadní rozdíl. Častou chybou je domnívat se, že čerpání rodičovského příspěvku postačí k tomu, aby při dalším dítěti vznikl nárok na novou PPM. Pokud netrvá pracovní poměr nebo pokud si jako OSVČ neplatíte dobrovolné nemocenské pojištění, tak vám nárok na PPM nevznikne, i když na předchozí dítě stále čerpáte rodičovský příspěvek.

 

Článek je součástí publikace

Průvodce zákony pro rodiče

 

 
HLAVNÍ TÉMATA
 • ● čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • ● rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
 • ● podnikání rodičů
 • ● daňové úlevy pro rodiny s dětmi
 • ● pracovní právo a těhotenství nebo rodičovství
 • ● rodinné právo, rozchod partnerů a rozvod manželství
 • ● určení výživného
 
TIPY A DOPORUČENÍ
 • ● jak předcházet problémům ve vztahu
 • ● jak na slaďování práce a rodiny
 
PRŮVODCE ONLINE

KE STAŽENÍ V .PDF