Alena měla delší dobu konflikty s manželem, hádky byly téměř na denním pořádku. Z předchozího vztahu měla dvě děti, které žily s nimi, partner Milan žádné děti neměl. Jednou večer se partner Milan vrátil podnapilý a k Aleně se choval velmi hrubě, sprostě jí nadával a fyzicky ji napadl, stalo se to už podruhé. Pro Alenu byl ten večer poslední kapkou. Když Milan usnul, Alena rychle sbalila děti, sebe a nejdůležitější dokumenty a utekly ke kamarádce, která o všem věděla. Ráno měla hlavu plnou chaotických otázek. Co s nimi teď bude? Její rodiče nežijí a další příbuzné má na druhém konci republiky. Neunáhlila se? Nehrozí hlavně dětem od Milana nějaké nebezpečí? Kamarádka s Alenou zašla do místní občanské poradny, kde jí sociální pracovnice domluvila schůzku s advokátem pracujícím pro bono a informovala ji o možnostech prozatímního krizového bydlení. Po schůzce byla Alena poněkud klidnější, ale stále v ní rezonovalo mnoho emocí, hlavně vztek a strach. Dostala kontakt na linku důvěry a místní krizové centrum. Za normálních okolností by měla ostych tam zajít, nyní ale byla v tak velkém emočním vypětí, že ještě ten den do krizového centra zašla a svěřila se s tím, co se stalo. Po rozhovoru s psycholožkou cítila, že zase stojí nohama pevně na zemi, má se kde poradit a získat podporu.

Život přináší různé situace, které mnohdy nemají snadné řešení anebo nejdou vyřešit vůbec. Prostě se něco stane. Ocitnete se v krizi vy, vaši blízcí, celá rodina anebo pracovní kolektiv. Také každá ze zde popisovaných situací a příběhů může vyvolat psychickou nepohodu, napětí nebo krizi. Fungování v takové situaci je náročné a v souvislosti s každodenními požadavky na dospělého, ještě v roli rodiče, může představovat značnou zátěž. Na druhou stranu lze na krizi nahlížet jako na příležitost ke změně a růstu.

CO TO VLASTNĚ KRIZE JE?

Krizi popisujeme jako náročnou životní situaci, kterou vnímáme jako zátěžovou, nepříznivou nebo dokonce život ohrožující. Máme pocit, že situaci již nejsme schopni zvládnout vlastními silami. Po překonání takového období proběhlou krizi obvykle vnímáme jako důležitou zkušenost, to ale až zpětně, s odstupem času. Jde tedy o subjektivní hodnocení situace.

Pokud se stane, že jste na všechno sám či sama, můžete mít pocit, že běháte v začarovaném kruhu, ztrácíte energii, radost a vůli do života. Psychickou zátěž a stres způsobuje i dlouhodobá nespokojenost, komplikované partnerské nebo rodinné vztahy či nahromadění úkolů plynoucí z pracovních a/nebo rodičovských povinností.

Z pohledu času můžeme životní krize rozdělit na akutní a chronické. Akutní krizi může spustit např. ztráta blízké osoby, rozhodování se mezi dvěma partnery, úraz, závažné životní události – nehody, hromadná neštěstí, partnerské nebo rodinné problémy, zhoršení stávající psychické poruchy, náhlý a prudký rozvoj úzkostných a depresivních stavů, ale i ztráta bydlení či změna zaměstnání. Akutní krize je velmi nápadná, má sice bouřlivý průběh, ale bývá časově ohraničená – trvá nejdéle šest týdnů. Oproti tomu chronická krize není většinou ani dostatečně patrná, rozvíjí se „plíživě“ a nepozorovaně. Často se jedná o krizi v oblasti mezilidských vztahů, práce, vlastních hodnot anebo tvůrčí činnosti. Jistě jste slyšeli pojem „syndrom vyhoření“, ten bychom sem také zařadili.

Krizový stav může odeznít, chronifikovat se (to znamená, že se ustálí, nelepší se, ale ani se nehorší), vyvolat psychickou potíž či nemoc, anebo může vyvolat příznivou změnu chování a prožívání, kterou hodnotíme jako osobnostní „růst“.

Pozn.: Věděli jste, že krizotvorným momentem může být třeba i svatba, všeobecně vnímaná jako šťastná událost? Nejenom ryze negativní situace bývají spouštěčem krize.

KAM SE OBRÁTIT O POMOC V KRIZI?

Možností je poměrně mnoho. V České republice existuje velmi dobře strukturovaná a dostupná síť sociálních a zdravotnických služeb, které poskytují krizovou pomoc. Můžete využít podpory jak po telefonu, tak osobně. K dispozici jsou na těchto místech odborníci a zkušení pracovníci, kteří se specializují na práci s lidmi prožívajícími nejrůznější zátěžové a náročné životní situace. Vědí, že samotné posouzení náročnosti situace se odvíjí vždy od toho, kde v té situaci konkrétní člověk je a kdo si o pomoc přišel říci či si o ni zavolal. Krize je totiž vždy subjektivním vnímáním situace.

Existuje několik forem odborné pomoci, které se přímo zaměřují na pomoc lidem v krizi, ať už pramení z jakékoliv příčiny.
1. Internetová pomoc – e‑mailové poradenství, pomoc prostřednictvím chatu.
2. Telefonické krizové služby – linky důvěry, kontaktní linky občanských poraden, K‑center, rodinných poraden; specializované linky.
3. Ambulantní pomoc – obvykle jde o jednorázové setkání anebo opakované setkání s krizovým pracovníkem po určitou dobu.
4. Terénní forma pomoci – jde o služby poskytnuté v přirozeném prostředí klienta.
5. Lůžková pomoc, hospitalizace – jde o možnost překonat nejtěžší období krize mimo domácí prostředí ve specializovaném zařízení v řádech dnů a týdnů.

Zde uvádíme tipy na konkrétní specializovaná pracoviště:

PARTNERSKÉ A RODINNÉ VZTAHY, OSOBNÍ KRIZE, TRAUMA

 • Telefonická pomoc
  linky důvěry – www.psychoportal.cz/linky‑duvery, lze vystupovat anonymně, některé jsou bezplatné, Pražská linka důvěry: tel.: 222580697, v provozu nonstop. Linka pro rodinu a školu: tel.: 116000.
 • Krizová centra
  nonstop k dispozici v Ostravě: www.kriceos.cz, tel.: 732957 193;
  RIAPS v Praze: https://www.csspraha.cz/24829-krizove‑centrum‑riaps, tel.: 222586768
 • Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
  Asociace manželských a rodinných poradců ČR: www.amrp.cz/kde‑najiacutet‑poradce.html,
  www.psychoportal.cz/internetove‑poradny,
  Centrum sociálních služeb Praha: www.csspraha.cz
 • Pedagogicko‑psychologické poradny
 • Psychiatrické ambulance a pohotovost

FINANČNÍ TÍSEŇ, SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

 • Občanské poradny: www.obcanskeporadny.cz
 • Dluhové poradenství: www.financnitisen.cz; www.dluhy.obcanskeporadny.cz; www.clovekvtisni.cz/co‑delame/socialni‑prace‑v-cr/dluhove‑poradenstvi

BYTOVÁ A EXISTENČNÍ KRIZE, POTRAVINOVÁ POMOC

 • Azylové domy pro ženy, matky s dětmi, muže: www.azylovedomy.cz
 • Potravinové banky: www.potravinovebanky.cz
 • Armáda spásy: www.armadaspasy.cz
 • Charita ČR: www.charita.cz/o‑charite/adresar
 • Obecní a městské úřady – poskytnou informace o sociálních a zdravotních službách v místě bydliště a možnostech jejich využívání

INFORMACE

Vodáčková Daniela a kol.: Krizová intervence. Portál, 2002.

 

DOPORUČENÍ

Věděli jste, že mottem první linky důvěry bylo „Než skočíš, zavolej“? Linky důvěry totiž vznikly původně jako telefonická pomoc pro sebevrahy. My si dovolujeme upravit toto motto pro rodiče a doporučit vám: „Než se topit v moři problémů, řekni si o pomoc.“ Je běžné, že se rodiče potýkají se závažnými problémy, na jejichž řešení nestačí. Je lidské přiznat si to, nenechat krizové situace bobtnat, neprotrápit se životem, ale problémy řešit krok po kroku, hledat svoje opěrné body a rozvíjet pozitivní stránky rodinného života.

JAK POMÁHÁ RODIČŮM V KRIZI APERIO?

Ocitli jste se v situaci, která je nad vaše síly? Kombinace porozumění, odborné podpory a zcela praktických rad je pro člověka v krizové situaci zásadní. Mnoho konkrétních doporučení najdete v naší příručce. Někdy je potřeba individuálně se doptat na souvislosti vaší konkrétní situace, z toho důvodu fungují v Aperiu dvě telefonické linky, osobní a webová poradna. Všechny tyto služby jsou zdarma. Neváhejte se na nás obrátit.

TELEFONICKÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Můžete se na naše právničky obrátit a poradit se s nimi každé úterý a čtvrtek od 13 do 15 hodin na telefonu 774 722 153.

KRIZOVÁ LINKA PRO MÁMY A TÁTY

Poskytuje krizovou pomoc rodičům, odborné psychosociální poradenství a emoční podporu v době krize. Na Lince pro mámy a táty můžete bez obav hovořit o svých pocitech a starostech v partnerském vztahu nebo rodině. V provozu je každé pondělí od 10 do 16 hodin na telefonu 739416408.

WEBOVÁ PORADNA – Právní a psychologické poradenství

Pomáhá řešit partnerské a rodinné vztahy, výchovu dětí, slaďování práce a rodinného života, rodinné právo, pracovněprávní problematiku, znevýhodňující či diskriminující situace v zaměstnání, dávky státní sociální podpory apod. Je určena pro budoucí rodiče, rodiče, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením a prarodiče.

OSOBNÍ PORADENSTVÍ

Po předchozím objednání jsou k dispozici naše právničky a psycholožky pro osobní konzultace. Více informací: www.aperio.cz/poradna

RESTART PRO MÁMY A TÁTY

Programy Naberte dech a Nové šance– dodají vám energii a pomůžou vám zorientovat se ve vaší situaci, ať je jakkoli složitá. Naučíte se, jak pečovat sami o sebe, abyste mohli pečovat o druhé. A poznáte další rodiče, kteří řeší podobné situace jako vy.
– možnost využít bezplatného právního či psychologického poradenství a koučování
– příspěvek na hlídání dětí po dobu programu
– účast v programu zdarma

Více informací: www.aperio.cz/portfolio/naberte‑dech/

Článek je součástí publikace

Průvodce zákony pro rodiče

HLAVNÍ TÉMATA
 • ● čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • ● rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
 • ● podnikání rodičů
 • ● daňové úlevy pro rodiny s dětmi
 • ● pracovní právo a těhotenství nebo rodičovství
 • ● rodinné právo, rozchod partnerů a rozvod manželství
 • ● určení výživného
TIPY A DOPORUČENÍ
 • ● jak předcházet problémům ve vztahu
 • ● jak na slaďování práce a rodiny

PRŮVODCE ONLINE

KE STAŽENÍ V .PDF