Aperio > Sólo rodiče > Pro odborníky

ROZCHODEM RODINA NEKONČÍ

Je možné zmírnit dopad rozvodu na děti? Rozpad rodiny provází emoční zranění, pocity křivdy a nálož negativních emocí, které rodičům brání se dohodnout a vyřešit rozvod nebo rozchod konstruktivně. Neznají nástroje, jakými se dají konflikty řešit tak, aby neublížily jim a dětem. Ani OSPOD nebo soudy jim v tom často nedokáží pomoci.
Změnit jejich nelehkou situaci má za cíl program Rozchodem rodina nekončí na podporu rodin a hlavně dětí zasažených rozvodem nebo rozchodem rodičů.

ABY ROZCHOD RODIČŮ NEUBLÍŽIL DĚTEM


RODIČE V KONFLIKTU: Dopad na děti

V současnosti se rozvádí necelá polovina všech manželství, v 60% z nich vyrůstají děti. Polovina dětí se dnes rodí mimo manželství a svobodných je mezi sólo rodiči cca 1/4. Rozvod či rozchod se tedy každoročně dotknou odhadem cca 25-30.000 rodin s dětmi.

Chceme zmírnit dopad rozvodu na děti. Impulsem k rozpadu rodiny je často neschopnost dohodnout se na běžných záležitostech. To samé zároveň také komplikuje dohodu rodičů o tom, jak bude rodina fungovat po rozvodu nebo rozchodu. Rodičovský konflikt pak ovlivňuje pscyhickou i fyzickou pohodu dětí. 

Kromě toho působí i nepřímo, když dítě ztratí po rozvodu následkem neshod kontakt s jedním z rodičů, anebo pokud není řádně vypláceno výživné: pro sólo rodiče je zpravidla obtížné pokrýt z jednoho příjmu všechny výdaje rodiny, a tak je 37% neúplných rodin vystaveno příjmové chudobě (ČSÚ, 2017) a až 16 % neúplných rodin se potýká s chudobou, i když rodič pracuje (zdroj: Eurostat 2016, databáze SILC).

VÝSLEDKY VÝZKUMU: CO RODIČE SKUTEČNĚ POTŘEBUJÍ

Abychom dokázali rodiče i děti co nejlépe provést složitým životním obdobím, podrobně jsme se seznámili s tím, jaké jsou potřeby rozcházejícíh se rodin. Výzkumná agentura Median se ptala reprezentativního vzorku rodičů, kteří prošli rozvodem nebo rozchodem, a zároveň spolu měli v době rozvodu nezaopatřené dítě.

Přinášíme vám výsledky šetření: 

Výsledky výzkumu: ČR
Výsledky výzkumu: PRAHA

O výzkumu a také o programu Rozchodem rodina nekončí si můžete více přečíst v tiskové zprávě

SEMINÁŘ PRO ODBORNÍKY

 

Akce je realizována v rámci projektu Rozchodem rodina nekončí: Podpora dětí ohrožených
rozvodem a rozchodem v ČR, reg. č. projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011462.

Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství a Liga otevřených mužů vás srdečně zvou na online seminář pro odborníky s názvem

 Jak pomoci rodičům dobře se rozejít?

  • Pracujete s rodiči, kteří procházejí rozchodem nebo rozvodem?
  • Zajímáte se o nové trendy a přístupy v podpoře rozcházejících se rodin?
  • Chcete prohloubit své znalosti a sdílet zkušenosti s dalšími profesionály?
  • Hledáte novou energii pro práci s rozcházejícími se rodiči?

Dvoudenní prezenční seminář se bude konat 24. února a 1. března 2022 v Praze.

Seminář je určen pracovníkům/icím OSPOD, soudů a jiných úřadů veřejné správy, kteří se v praxi věnují podpoře rodin procházejících rozchodem.

Registrovat na seminář se můžete zde.

Více informací o programu si můžete přečíst zde.

Akce je realizována v rámci projektu Rozchodem rodina nekončí: Podpora dětí ohrožených rozvodem a rozchodem v Praze, reg. č. projektu 03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011244.

PŘIHLÁSIT SE NA SEMINÁŘ

KULATÝ STŮL 

Akce je realizována v rámci projektu Rozchodem rodina nekončí, OPZ, ESF. Reg. č. projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011462

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, Aperio  – Společnost pro zdravé rodičovství a Liga otevřených mužů uspořádali kulatý stůl na téma

Mohou se rodiče rozejít dobře a co k tomu potřebují?

 

Kdy: v úterý 2. listopadu 2021 

Témata setkání:

  • Co může pomoci dobrému rozchodu?
  • Co potřebují děti a co rodiče?
  • Ovlivnil covid vztahy v rodinách?

Program kulatého stolu si můžete stáhnout zde.

Přečtěte si krátké shrnutí, jak setkání probíhalo.

CHCI SI PŘEČÍST VÍC

 

P. S.: Jak probíhalo první setkání odborníků 16. června 2020, si můžete přečíst na našem blogu

Shrnutí druhého setkání odborníků, které proběhlo 12. února 2021, najdete tady. Pozvánka v PDF je k nahlédnutí a ke stažení zde. 

„Jak pomoci rodičům dobře se rozejít“ bylo tématem kulatého stolu, který se konal 30. září 2021. Více se dočtete zde.

 


Pro odborníky

Pracujete s rodiči a sólo rodiči? Řešíte s nimi komunikační a výchovné potíže?
Narážíte na obtížnou situaci sólo rodičů na pracovním trhu?
Chcete se lépe orientovat v nabídce sociálních dávek? 
Zvyšte svou odbornost, načerpejte inspiraci a nové znalosti.
APERIO nabízí AKREDITOVANÉ KURZY PRO ODBORNÍKY v rámci seminářů věnovaných PRÁCI SE SÓLO RODIČI

Sólo rodiče patří mezi klienty řady podpůrných služeb – od občanského, profesního či jiného poradenství, přes sociálně právní ochranu dětí, až po specializované služby. Ačkoli je situace každé z rodin rozdílná, spojuje je to, že na výchovu dětí je v rodině jen jeden dospělý.

V Aperiu nabízíme na objednávku řadu kurzů – konkrétní možnosti doplníme již brzy. 

Koordinátorka vzdělávacích aktivit:
Milena Jeřábková
Tel.: 773 644 569
E-mail: kurzy@aperio.cz