Aperio > Sólo rodiče > Pro odborníky

ROZCHODEM RODINA NEKONČÍ

Je možné zmírnit dopad rozvodu na děti? Rozpad rodiny provází emoční zranění, pocity křivdy a nálož negativních emocí, které rodičům brání se dohodnout a vyřešit rozvod nebo rozchod konstruktivně. Neznají nástroje, jakými se dají konflikty řešit tak, aby neublížily jim a dětem. Ani OSPOD nebo soudy jim v tom často nedokáží pomoci.
Změnit jejich nelehkou situaci má za cíl program Rozchodem rodina nekončí na podporu rodin a hlavně dětí zasažených rozvodem nebo rozchodem rodičů.

ABY ROZCHOD RODIČŮ NEUBLÍŽIL DĚTEM


RODIČE V KONFLIKTU: Dopad na děti

V současnosti se rozvádí necelá polovina všech manželství, v 60% z nich vyrůstají děti. Polovina dětí se dnes rodí mimo manželství a svobodných je mezi sólo rodiči cca 1/4. Rozvod či rozchod se tedy každoročně dotknou odhadem cca 25-30.000 rodin s dětmi.

Chceme zmírnit dopad rozvodu na děti. Impulsem k rozpadu rodiny je často neschopnost dohodnout se na běžných záležitostech. To samé zároveň také komplikuje dohodu rodičů o tom, jak bude rodina fungovat po rozvodu nebo rozchodu. Rodičovský konflikt pak ovlivňuje pscyhickou i fyzickou pohodu dětí. 

Kromě toho působí i nepřímo, když dítě ztratí po rozvodu následkem neshod kontakt s jedním z rodičů, anebo pokud není řádně vypláceno výživné: pro sólo rodiče je zpravidla obtížné pokrýt z jednoho příjmu všechny výdaje rodiny, a tak je 37% neúplných rodin vystaveno příjmové chudobě (ČSÚ, 2017) a až 16 % neúplných rodin se potýká s chudobou, i když rodič pracuje (zdroj: Eurostat 2016, databáze SILC).

VÝSLEDKY VÝZKUMU: CO RODIČE SKUTEČNĚ POTŘEBUJÍ

Abychom dokázali rodiče i děti co nejlépe provést složitým životním obdobím, podrobně jsme se seznámili s tím, jaké jsou potřeby rozcházejícíh se rodin. Výzkumná agentura Median se ptala reprezentativního vzorku rodičů, kteří prošli rozvodem nebo rozchodem, a zároveň spolu měli v době rozvodu nezaopatřené dítě.

Přinášíme vám výsledky šetření: 

Výsledky výzkumu: ČR
Výsledky výzkumu: PRAHA

O výzkumu a také o programu Rozchodem rodinem nekončí si můžete více přečíst v tiskové zprávě

MÁME ŘEŠENÍ

Pomůžeme rodičům i jejich dětem, aby dokázali překonat konfliktní situace. Aby rodina pro děti fungovala jako bezpečné místo, i když rodiče už nejsou partneři. Program cílí hlavně na rodiče, kteří mají největší šanci situaci svých dětí pozitivně ovlivnit. Zároveň budeme také pracovat s jejich dětmi. Získané poznatky předáme pracovníkům OSPOD a sociálním pracovníkům, aby i oni mohli pomáhat dalším rodičům. Zaměřujeme se zejména na rodiny ze Středočeského, Jihočeského kraje a Hlavního města Prahy.

CO VÁS ČEKÁ?

  • Rodiče, kteří se programu zúčastní, získají dovednosti a podporu pro zvládání konfliktu s druhým rodičem. Naučí se vnímat potřeby svých dětí v nové situaci a využívat pozitivní rodičovské praktiky
  • Dalším rodičům poskytneme poradenství, které jim pomohou při konstruktivním řešení konfliktu v rodině a využívání pozitivních rodičovských praktik
  • Dětí získají podporu v průběhu náročného období
  • Pracovníci/ce OSPOD a sociální pracovníci/ce získají komunikační a facilitační dovednosti pro moderaci konfliktu při práci s rodinami v rozchodu/rozvodu, ale i v situaci, kdy se řeší chronický ex-partnerský konflikt, který komplikuje kontakt s dětmi či vyplácení výživného

KULATÝ STŮL 

Akce je realizována v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF.
Reg. č. projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011244

Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z. s. a Liga otevřených mužů, z. s. vás srdečně zvou na Kulatý stůl na téma Rozchodem rodina nekončí

Nejnovější poznatky. Zkušenosti z praxe. Diskuze s odborníky. 

 

  • Kdy: 9. června 2020 od 10 do 14 hodin 
  • Kde: Pražské kreativní centrum, místnost 219 / Sál 3 (Staroměstské náměstí 4/ 1, Praha 1)
Garantkou setkání je senátorka Mgr. Šárka Jelínková

Kulatý stůl je věnován podpoře rozcházejících se rodin s dětmi, jejich potřebám a problémům, zejména s ohledem na zamezení negativních dopadů rozpadu rodiny na život dětí. NA SETKÁNÍ:

  • uslyšíte příspěvky z oblasti facilitace partnerského konfliktu či Cochemské praxe
  • představíme hlavní zjištění nového výzkumu, který pro Aperio a LOM realizovala agentura Median
  • bude prostor pro vaše dotazy a diskuzi o klíčových aspektech a výzvách práce s rozcházejícími se rodinami.

Moderátorkou akce je Pavlína Amálie Kvapilová. Jste srdečně zváni. 

V případě dotazů nás kontaktujte: dagmar.solnarova@aperio.cz, +420 773 802 738

Pozvánka s programem

Setkání odborníků je za námi. Jak probíhalo, si můžete přečíst na našem blogu

Přinášíme také audiozáznam celé konference. 

POSLECHNOUT ZÁZNAM

Pro odborníky

Pracujete s rodiči a sólo rodiči? Řešíte s nimi komunikační a výchovné potíže?
Narážíte na obtížnou situaci sólo rodičů na pracovním trhu?
Chcete se lépe orientovat v nabídce sociálních dávek? 
Zvyšte svou odbornost, načerpejte inspiraci a nové znalosti.
APERIO nabízí AKREDITOVANÉ KURZY PRO ODBORNÍKY v rámci seminářů věnovaných PRÁCI SE SÓLO RODIČI

Sólo rodiče patří mezi klienty řady podpůrných služeb – od občanského, profesního či jiného poradenství, přes sociálně právní ochranu dětí, až po specializované služby. Ačkoli je situace každé z rodin rozdílná, spojuje je to, že na výchovu dětí je v rodině jen jeden dospělý.

V Aperiu nabízíme na objednávku řadu kurzů – konkrétní možnosti doplníme již brzy. 

Koordinátorka vzdělávacích aktivit:
Milena Jeřábková
Tel.: 773 644 569
E-mail: kurzy@aperio.cz


Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás