Adam zůstal po rozvodu s dcerou sám. Bývalá partnerka byla ve vztahu delší dobu nespokojena, odešla a žije s novým přítelem. Adam má devítiletou dceru ve výhradní péči. Stal se z něj sólo rodič.  O svou dceru dost bojoval, věřil, že péči o ni zvládne i se svým průměrným platem. Je zaměstnaný jako speciální pedagog v pedagogicko‑psychologické poradně. Dcerka však náhle onemocněla a léčila se se stafylokokovou infekcí. Adam s ní zůstal doma – standardně by měl jako rodič nárok na devět kalendářních dnů poskytování ošetřovného, jako sólo rodič však může čerpat až 16 dní. Během této doby se dcera naštěstí vyléčila a Adam se vrátil zpátky do práce. V případě, že by nemoc dcery trvala déle, má Adam stále nárok na pracovní volno, dokud nepomine potřeba ošetřování, avšak již bez nároku na pobírání ošetřovného.

V některých případech právní předpisy zohledňují skutečnost, že jeden z rodičů žije s dětmi sám. Za sólo rodiče (legislativa používá odborný termín osamělý rodič) je považován rodič, který je svobodný nebo ovdovělý nebo osamělý z jiných závazných důvodů a nežije s druhem/družkou či v registrovaném partnerství.

Ošetřovné

Doba poskytování ošetřovného činí standardně nejdéle devět kalendářních dnů. U zaměstnaného sólo rodiče, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů za jednu potřebu ošetřování.

Vysílání na pracovní cestu, přeložení

Zaměstnaný sólo rodič pečující o děti do věku 15 let smí být vyslán na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště, jen pokud s tím souhlasí. Zaměstnavatel ho může přeložit jen na jeho žádost. U rodičů, kteří pečují o dítě v páru, platí stejné pravidlo pouze do věku osmi let dítěte.

Ochrana soukromí sólo rodičů

Zaměstnavatel nesmí od fyzických osob ucházejících se u něj o zaměstnání vyžadovat (a ani jinak zjišťovat) informace, které se týkají jejich manželského a rodinného stavu, počtu dětí apod., tj. např. nesmí zjišťovat, zda osoba je sólo (samoživitel/ka) či nikoli.

INFORMACE

PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

DOPORUČENÍ

Někteří sólo rodiče se obávají, že nezvládnou plnit povinnosti vyplývající z pracovního poměru a že děti budou často nemocné, a navíc co s dětmi o prázdninách, když délka dovolené je jen čtyři týdny. Z tohoto důvodu často uzavírají dohody o provedení práce a pracují jako brigádníci. Nebojte se uzavírat pracovní poměry – v případě, že je dítě nemocné, máte právo být omluveni z práce. Jestliže dítě bude nemocné hodně často, pokuste se dohodnout si se zaměstnavatelem práci z domova nebo hledat jiné řešení. Ucházejte se o práci u těch zaměstnavatelů, kteří umožňují flexibilní zaměstnávání. Nebojte se na tyto možnosti u pohovoru zeptat. Nebojte se práci odmítnout, pokud vám pracovní podmínky nevyhovují. Stojí za to projít více pohovorů a nastoupit do práce u zaměstnavatele, který je k sólo rodičům vstřícný. Důležité je také zapojit druhého rodiče, popř. i další členy rodiny a babičky a dědečky, do výchovy i během týdne. 

 

Článek je součástí publikace

Průvodce zákony pro rodiče

 

 
HLAVNÍ TÉMATA
 • ● čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • ● rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
 • ● podnikání rodičů
 • ● daňové úlevy pro rodiny s dětmi
 • ● pracovní právo a těhotenství nebo rodičovství
 • ● rodinné právo, rozchod partnerů a rozvod manželství
 • ● určení výživného
 
TIPY A DOPORUČENÍ
 • ● jak předcházet problémům ve vztahu
 • ● jak na slaďování práce a rodiny
 
PRŮVODCE ONLINE

KE STAŽENÍ V .PDF