Dvě zkušené matky. Jedna má třináctiletou dceru, druhá sedmiletého syna. Obě děti mají ADHD a obě mámy jsou mentorkami, které v Aperiu pomáhají rodičům. Tady jsou jejich tipy, jak si poradit ve vyhrocených situacích, když máte dítě s ADHD.

REAKCE NA VÝBUCH

Děti – nejen ty s ADHD – nás zkouší, testují naše hranice, zjišťují, zda se vytočíme. Zkuste se naučit zastavit se ještě před tím, než ztratíte nervy. Ale i když rodič někdy vybouchne, není to prohra. Je důležité, aby dítě poznalo, kdy už překročilo jistou mez. Snažte se ale najít rovnováhu mezi svými klidnými a výbušnými reakcemi.

ZPĚTNÁ VAZBA

Když dítě dostane zpětnou vazbu a bude vědět, jak celá situace byla nepříjemná pro mne – pro rodiče, naučí se tím empatii a ohledům k druhým. Učím dítě umění rozhovoru, kde je místo pro vyjádření vlastních emocí a potřeb, ale i naslouchání druhé straně. (I když zpočátku nebo i pár let to může vypadat, že to nemá žádný efekt.)

Dítě se tak učí, že je samozřejmé věci vzájemně vykomunikovat. A zároveň tím dáváme najevo partnerský přístup. Vidí, že ho zahrnujeme do úvah o něm, že ho neřešíme bez jeho zapojení. Tím budujeme vzájemnou důvěru.

NEŘEŠIT, UKLIDNIT

Když už přichází emoční výbuch („hysterický záchvat“), je lepší neřešit spouštěcí situaci, nediskutovat, nemluvit o tom, co se stalo, ale v první řadě dítě zklidnit. Nejúčinněji funguje objetí. Mně pomáhá vědomí, že dítě to nedělá schválně. Ono ty vyhrocené scény „nedělá“, ale je skutečně takto prožívá. Odměnou bude, že k vám dítě bude mít důvěru a naučí se vnímat hranice.

A když se dítě zklidní, můžete se vrátit k tomu, co výbuch vyvolalo, a vyřešit to. Na příklad pokud šlo o scénu nad školním úkolem, snažte se jej rozdělit na menší a snáze zvládnutelné kroky.

SCÉNY NA VEŘEJNOSTI

Také je potřeba naučit se nastavit hranice lidem, kteří do vaší situace chtějí zasahovat. To je na vás. Asertivita je zde na místě. Velmi důležité je později celou událost v klidu s dítětem probrat.

NABERTE DECH

Zvládat vyhrocené situace vám pomůže program Naberte dech, který je zdarma a pomáhá rodičům zvládnout náročnou situaci, kdy v rodině pečují o někoho s psychickými obtížemi. Hlásit se můžete už nyní.

Text: Silvie Novotná

Foto: Jelleke Vanootegh / Unsplash

 

Mohlo by vás také zajímat:

Co je nejdůležitější při výchově, když má dítě ADHD?