Příběh z poradny:

Marcela s Vlastimilem žijí s dvěma dětmi v bytě, který si pořídili na hypotéku. V příštím roce budou moci hypotéku splatit. Marcela je HR manažerka s nadprůměrným příjmem a do budoucna by se ráda věnovala koučování. Vlastimil pracuje jako státní úředník a má stabilní, byť průměrný, příjem. Společně šetří na celkem drahý kurz koučování pro Marcelu, která by v budoucnu chtěla pracovat „na volné noze“ a koučováním se i živit. Manželé se domluvili, že odjedou bez dětí na víkend na chalupu, kde si udělají finanční výhled na několik let dopředu. Dosud se nakládání s financemi podřizovalo splácení hypotéky, ale tento tlak v příštím roce poleví. Naopak děti rostou a současně rostou i výdaje na ně. Rodiče si tedy potřebují přepočítat, jestli předpokládané výdělky budou stačit na pokrytí všech potřeb rodiny. Také je napadlo zjistit si v Aperio poradně, zda by Marcela nedosáhla na nějakou podporu v začátcích podnikání.

Motivace k plánování financí

S domácím finančním plánováním se potýká každá rodina, ať již má finančních prostředků dostatek, nebo musí svoje výdaje „držet na uzdě“. V této kapitole vám poradíme, jak si můžete sestavit finanční plán, díky němuž získáte kontrolu nad svými penězi a budete se umět správně rozhodovat. Přehledný finanční plán vám ulehčí například rozhodnutí, zda si můžete dovolit konkrétní výdaj (včetně těch na úvěr), nebo to, jak si máte nastavit úspory, abyste za 5 let našetřili na nákup nového rodinného automobilu či jiný očekávaný budoucí výdaj.

Sestavení finančního plánu

Minimální období, na které plánujeme, je kalendářní měsíc. Je vhodné udělat si také výhled na 6 až 12 měsíců dopředu. Spočítat si příjmy často není tak složité jako udělat si pořádek ve svých výdajích. Jednoduchým výpočtem můžete získat obrázek i o tom, jestli je váš rozpočet schodkový nebo přebytkový.

 • Krok 1: Určíme peníze na začátku – odhadneme, kolik peněz budeme mít k dispozici (na bankovním účtu, v hotovosti) na začátku měsíce.
 • Krok 2: Naplánujeme příjmy – sepíšeme si všechny své příjmy v následujícím měsíci tak, jak nám přicházejí v jednotlivých týdnech.
 • Krok 3: Naplánujeme nutné výdaje – sepíšeme si všechny výdaje, které určitě musíme zaplatit v jednotlivých týdnech následujícího měsíce: nájemné včetně plateb za energie a služby, potraviny, hygienické potřeby a léky, výdaje spojené s péčí o dítě. Pro evidenci minulých výdajů je vhodné podívat se na výpisy z banky, uschované účtenky apod. Pokud často platíte kartou, zjistěte si, zda vaše internetové bankovnictví umí zobrazit přehled výdajů např. pomocí koláčového grafu.
 • Krok 4: Zjistíme výsledek a uděláme rozhodnutí – spočítáme, zda v každém týdnu budeme mít víc peněz, než kolik potřebujeme na nutné výdaje. Jsme-li s penězi „v minusu“ nebo se pohybujeme kolem nuly, je čas přemýšlet, jak nutné výdaje daného týdne snížit či přesunout, případně jak zvýšit příjmy. Zbývají-li nám po nutných výdajích na konci měsíce peníze, určíme část, kterou si převedeme jako rezervu. Tato rezerva nám v budoucnu pomůže pokrývat přechodné nedostatky peněz nebo mimořádné nečekané výdaje (např. opravu rozbité pračky). Pro další zbývající finance zvolíme vhodnou formu investování.
 • Krok 5: Vyhodnotíme přesnost plánu – minimálně dvakrát měsíčně porovnáme skutečné a plánované příjmy a výdaje (např. podle účtenek). Poučíme se z toho pro plán na následující měsíc. Po dvou třech měsících již můžeme analyzovat svůj domácí rozpočet a podívat se i na to, za co utrácíme zbytečně, kde „padají peníze do stoupy“. Pokud to jsou bankovní poplatky nebo náklady na telefon a další služby, podíváme se, zda by se na nich nedalo ušetřit. Vyhodnocování lze provádět v internetovém bankovnictví, diáři nebo excelové tabulce.
Příklad: Měsíční rozpočet

Na příkladu je finanční plán čtyřčlenné rodiny (žijí v bytě manžela, žena je na RD s roční dcerou a má v péči syna předškolního věku z předchozího vztahu, její muž dojíždí do práce vlastním autem).

Stav peněz na začátku měsíce 4 000 6 450 -2 600
Příjem [+] Leden Únor Březen
Mzda + Rodičovský příspěvek 29 600 29 600 29 600
Výživné na dítě 3 500 3 500 3 500
Jiné příjmy (brigáda – úklid v domě) 2 000 2 000 2 000
Celkové příjmy 35 100 35 100 35 100
Výdaj [-] Leden Únor Březen
Nájemné, energie, poplatky 15 500 15 500 15 500
Jídlo 9 500 9 500 9 500
Doprava/benzin 2 100 2 100 2 100
Telefony, internet 1 550 1 550 1 550
Hygienické potřeby a léky 1 000 1 000 1 000
Oblečení 2 500 2 000
Pojištení 4 000
Jiné výdaje (zde záloha na dovolenou) 10 000
Rezerva / Spoření 3 500 3 500 3 500
Celkové výdaje 32 650 44 150 32 150
Stav peněz na konci měsíce 6 450 -2 600 350

Komentář: Zůstatek v únoru je záporný, je potřeba zvýšit příjem nebo snížit výdaje. Rodina může pro tento měsíc snížit položku rezerva/spoření nebo omezit výdaje za jídlo či oblečení v lednu na nižší částku.

Čtyři zásady pro pohodové domácí finance

Stanovujte si reálné cíle. Je vhodné ve finančním plánu mírně navýšit očekávané výdaje; naopak příjmy navyšujte jen při 100% jistotě. Nepočítejte v plánu s úsporami, kterých nejste pravděpodobně schopni dosáhnout. Vyberte si variantu spoření (a tedy i formu likvidity) dle očekávaného vývoje v blízké budoucnosti.

Vytvářejte rezervu, která poslouží na pokrytí přechodného nedostatku peněz, mimořádných (neplánovatelných) nutných výdajů nebo nečekaného výpadku příjmů. Přemýšlejte o možnostech snížení výdajů dle svých možností. Ideálem je mít „stranou“ vytvořenou rezervu na výdaje na období tří měsíců pro případ, že by se cokoli přihodilo (nemoc, nečekaná výpověď v práci apod.).

Plaťte průběžně zálohy, např. na energie. Pro bezpečné hospodaření s penězi je lepší platit pravidelně menší částky než jednu velkou sumu za delší období.

Řešte případné finanční problémy co nejdříve. Máte-li problémy se splácením úvěrů nebo s jinými platbami, co nejdříve se dohodněte s věřitelem na řešení. Finanční problémy neřešte spotřebitelskými úvěry – zvyšují vaše nutné výdaje a ohrožují všechen váš majetek.

Metody práce s rodinným rozpočtem

V zásadě je jedno, zda používáme obyčejný papír, excelovou tabulku nebo mobilní aplikaci. Důležité je rozhodnutí své příjmy a zejména své výdaje dostat pod kontrolu, vybrat si přijatelný nástroj a způsob kontroly, začít je používat, a co je nejdůležitější: vydržet u toho do doby, než si vytvoříme správné návyky při práci s penězi. Dále je dobré zodpovědět si otázku, jak budeme nakládat s pravidelnými platbami (např. na jídlo), nepravidelnými platbami (např. pojištění) a měsíčním zůstatkem?

Obálková metoda: Na začátku měsíce si vyzvedneme určitou částku a rozdělíme po týdnech nebo oblastech do obálek. Je možné využít i internetové bankovnictví (například díky spořícímu účtu). Pak se snažíme v týdnu/oblasti utratit jen to, co je v obálce. V rozpočtu se také snažíme vyčlenit jednu obálku na pravidelné spoření, abychom měli polštář pro nepravidelné platby (např. pojištění) a nepředvídané události. Cílem je limit jednotlivých obálek nepřekročit.

Zůstatková metoda: Zakládá se na plánu a zpětném vyhodnocování. Každou platbu evidujeme v rámci bankovnictví a/nebo excelové tabulky (zapisujeme jak platby kartou, tak platby v hotovosti), stav průběžně vyhodnocujeme a cílíme na dosažení potřebného konečného zůstatku (týdenního, měsíčního). Jinými slovy neřešíme tak moc, za co utrácíme, ale jestli jsme v celku neutratili více, než jsme plánovali.

Možnosti úspory nákladů

Bankovní účty, různé druhy pojištění, platby za mobil, pevnou linku, elektřinu, internetové připojení a další služby porovnávejte s konkurencí. Sdílejte a pronajímejte si věci namísto jejich koupě – sdílet můžete auto, kolo i chalupu. Odpadnou vám tak náklady s údržbou a pojištěním. Půjčte si brusle, lyže nebo vrtačku – stejně je potřebujete jen na omezenou dobu a zbavíte se tak nutnosti je skladovat nebo prodávat. Každý stupeň teploty v místnosti navíc znamená šestiprocentní nárůst platby za topení. Neodmražený mrazák má spotřebu až třikrát vyšší. Trvale zapnutá televize může spotřebovat více energie než všechna světla v bytě. Investujte do šetrnější domácnosti – LED žárovky, perlátory, termoregulační hlavice u radiátorů, nádoby na uschování jídla, nabíjecí baterie apod. vám ve výsledku pomůžou snížit vaše výdaje. Dělejte pravidelné a promyšlené velké nákupy, např. online. Porovnávejte ceny produktů a služeb v renomovaných internetových obchodech. Blíží se Vánoce nebo narozeniny? Promluvte si s blízkými o tom, co potřebujete vy nebo vaše děti, aby jim dárky nejen udělaly radost, ale také aby byly funkční a neopakovaly se. Knihovny, galerie či muzea ve vašem okolí každý rok nabízejí dny bez vstupného i řadu finančně nenáročných workshopů a aktivit pro děti a dospělé. Zaregistrujte tam svůj e-mail nebo sledujte online pozvánky, aby vám tyto zajímavé nabídky neunikly. Neplýtvejte jídlem – zvykněte si ukládat do lednice nebo zamrazovat přebytky potravin a jídel (např. od večeře) místo vyhazování. Se spřátelenými rodinami se o letních prázdninách můžete podělit o péči o děti. Naplánujte si čas svých dovolených tak, abyste se postupně vystřídali a připravili program pro všechny děti. Ušetříte za prázdninové pobyty či příměstské tábory. Zbavte se nepotřebných věcí – ty funkční prodejte nebo darujte, získáte tak finance navíc a také přehled, co doma máte a co opravdu potřebujete. Uvědomte si, že jen 100 Kč za měsíc je 1200 Kč za rok.

DOPORUČENÍ

Domácí finanční plánování je systematické předpovídání a zpětné ověřování našich příjmů a výdajů. Díky němu získáváme větší kontrolu nad svými penězi a schopnost rozhodovat se o penězích. Domácí finanční plánování nezabere moc času. Hravě ho zvládne každý, kdo umí sčítat a odčítat. Excel, chytrý telefon, online bankovnictví i platební karta jsou dobrými pomocníky. Platební nástroj si zvolte dle více faktorů – jak vám pomůže s disciplínou v utrácení, s ohledem na bezpečnost a schopnost vést si záznamy. U úvěrových produktů se orientujte dle RPSN (roční procentní sazba nákladů, která zahrnuje úrok a povinné pojištění nebo poplatky), vybírejte je uvážlivě a s ohledem na svoji životní situaci a potřebu nakládat s financemi. Spoření vybírejte nejen dle výšky výnosů, ale také s ohledem na likviditu. Minimální období, na které plánujeme, je kalendářní měsíc. Je vhodné udělat si také výhled na 6 až 12 měsíců dopředu. Důležitá je pravidelnost vyhodnocení. Ve složité finanční situaci pro kontrolu volte týden. Do plánu patří také platby nepravidelné a další očekávané náklady v rámci kalendářního roku. Vytvořte si rezervu ve výši minimálně (nebo spíše ideálně) trojnásobku měsíčních (nutných) výdajů. Své závazky plaťte průběžně a včas. U nepravidelných plateb je vhodné průběžně si odkládat poměrnou částku.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 31/2019 Sb., novela insolvenčního zákona (novela vstoupila v platnost 1. června 2019, nastavila mírnější pravidla osobního bankrotu, zásadní novinkou je zkrácená varianta oddlužení na 3 roky).

 

Článek je součástí publikace

Průvodce zákony pro rodiče

 

 
HLAVNÍ TÉMATA
 • ● čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • ● rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
 • ● podnikání rodičů
 • ● daňové úlevy pro rodiny s dětmi
 • ● pracovní právo a těhotenství nebo rodičovství
 • ● rodinné právo, rozchod partnerů a rozvod manželství
 • ● určení výživného
 
TIPY A DOPORUČENÍ
 • ● jak předcházet problémům ve vztahu
 • ● jak na slaďování práce a rodiny
 
PRŮVODCE ONLINE

KE STAŽENÍ V .PDF